ilumjinov_1

30.01.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, SPORT BÖLÜMÜ, 1554 KERÄ BAKILMIŞ

Şahmatalarda çempionata uuradılar İgor DODON, Kirsan İLÜMJİNOV hem İrina VLAH

Büük ayın 28-29 günnerindä Gagauziyada oldu şahmatada çempionatı. Çempionat Büük ayın 28-dä sabaalendän Komradın Dimitriy MAVRODİ adına liţeydä başladı. Üülendän sora bu çempionata uuradılar Moldova Prezidentı İgor DODON, Halklararası şahmatalar federaţiyasının (FIDE) başı Kirsan İLÜMJİNOV hem Gagauziya Başkanı İrina VLAH.

Büük musaafirlär annattılar Gagauziyada, Moldovada hem dünnedä şahmataların ilerlemesi için hem kutladılar oyuncuları büük başarılarlan.

FIDE başı Kirsan İLÜMJİNOV baaşladı Gagauziyanın şahmatalar kuruluşuna 200 şahmatı komplektı hem adadı, ani kendi kvotasından Gagauziyadan şahmatacıları halklararası turnirlara yollayacek. Belliki, Kirsan İLÜMJİNOV şahmatalarda kendi ustalıını da gösterdi: 10 minutluk bliţ-turnirda uşaklarlan şahmata oynadı.

Bundan sora büük musaafirlär beş minut kadar uşaklarlan patredä çıktılar.

Lääzım urgulamaa, ani FIDE başı Kirsan İLÜMJİNOV Moldovaya hem Gagauziyaya geldi Moldova Prezidentın İgor DODONun teklifinä görä.

Vizit zamanında İgor DODON hem Kirsan İLÜMJİNOV ayırı buluştular Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan, neredä Gagauziyada şahmataların ilerlemesi için konuştular, bildirer başkanın pres-slujbası.

Foto – gagauzmedia.md

BİR CUVAP YAZIN