miting_stena

10.06.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1377 KERÄ BAKILMIŞ

Saklıdan yapılan videolar, demokratların mitingı hem kurkannar

Kirez ayın 9-da Moldova demokratlar partiyası Kişinevda bir miting yaptı, neredä may hepsi sözlär Moldova Prezidentı İgor DODONa karşıydı.
miting_video

Bu miting hazırlarkana, Kirez ayın 8-dä avşamneyin, Moldova demokratlar partiyasının başının Vlad PLAHOTNÜKun hepsi televideniye kanallarında gösterildi Vlad PLAHOTNÜKlan İgor DODONun göz-gözä buluşmasında saklı yapan vidiolar, neredä İgor DODON söleer, ani Vlad PLAHOTNÜKa kayıl olsun Pridnestrovyeyı tanıyıp, Moldovayı federațiya devleti yapmaa da ozaman Rusiyada ona (Vlad PLAHOTNÜKa) karşı açılan ceza işleri kapanacek.
miting_kurkannar

Vidiolardan başka fasıl işlär da ortaya çıkarıldı.

Videoların çıkmasından sora Moldova Prezidentı İgor DODON kendi açıklamasında söledi, ani “bu video parçaları lafetmenin kontekstından koparılma”.

Nicä da olsa pazar günü Kirez ayın 9-da demokratlar insannarı mitinga çıkardılar. Mitingtan sora, türlü lafları baararak, mitingçilär Moldova Prezidentura binasına yollandılar da burada aullara türlü plakatlar astılar hem aul aşırı 5 kurkan attılar. Nedän sora hepsi daalıştı.

BİR CUVAP YAZIN