tukan

04.09.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1160 KERÄ BAKILMIŞ

Şan aleyasında barbarlık, ama bu işin aması da var!

Ceviz ayın 1-dä Komrattan geldi haber, ani Şan Aleyasında çekist Nikolay TUKANın pametniini erä yıkmışlar. Belli ki bu bir barbarlık. Hem kabaatlıları bulsunnar lääzım. Ama bu işin aması da var!

Nikolay TUKANın pamätnii artık ikincilää barbarlaa düşer. Neçin acaba? Bekim bu adamın biografiyasını taa derindän açıklasak bu iş üzä çıkacek.

Aleyada yazêr, ani Nikolay TUKAN büük “военный деятель”. Ama bu yalan. Zerä Nikolay TUKAN – çekist. Naşêy o çekist?

Açêrız enţiklopediyayı da okuyêrız: “ЧЕКИ́СТ. Работник ЧК а также вообще — работник органов государственной безопасности. Сотрудник Всесоюзной чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ЧК) и её подразделений на местах.”

Ne yapardı çekistlär? Maamilä surat “kontrrevolüţiyaylan hem sabotajlan düüşeräk”, milionnarlan insanı kabaatsız yok edärdilär. O çekistlerin arasında çekist Nikolay TUKAN da vardı.

Nikolay TUKAN onnardan birisiydi, ani gagauzları kabaatsız kapana atardı, evlerdän ekini alıp, insannarı aaçlıktan ölsünnär brakardı. Sora da diri kalannarı Sibirä kaldırardı.

Da siz isteersiniz o zavalıların evlatboyları raat hem uslu mu baksınnar dedelerinin çellatına?

Bana geler, ani bu insanın pamätnii (var orada başka pamätniklär da) GAGAUZ Şan Aleyasında diil lääzım olsun. Zerä koydular onu orayı ÇKanın başka bir agentın çalışmalarınnan. Ama bu da başka bir tema.

Ko yatsın Nikolay TUKAN kendi mezarında, orada neredä onu yakınnarı anêr hem neredä onnun günahlarının prost edilmesi için kim sa dua eder. Er prost edilirsä o günahları, zerä bu tarafta çok yanmış cannar betva ederlär.

Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN