pasportlar

16.05.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2185 KERÄ BAKILMIŞ

Şaşılacek iş, ama pasport verennerä hepsinä kolay gelsin!

Artık çok yıllar sıravardı Bulgariya, Romıniya, Rusiya hem Vengriya kendi vatandaşlıını hem pasportlarını vererlär yabancı devletlerin vatandaşlarına: Bulgariya, Romıniya hem Rusiya– moldovalılara hem ukraynalılara, Vengriya – romıniyalılara.

Nicä bu iş olêr?

Romıniya hem Bulgariya, maamilä surat, eski vatandaşlarına:  Romıniya – basarabiyalılara hem Ukraynanın Bukovina bölgesindä yaşayan ukraynalı romınnara, Bulgariya – moldovalı hem ukraynalı bulgarlarlan gagauzlara, Rusiya – moldovalılara hem Ukraynanın Donbaslan Donețk bölgelerindä yaşayannara, Vengriya – Romıniyanın Transelvaniya bölgesindä yaşayan vengralara.

Bu iştä kim kimä maana bulêr hem kim kimi nedä kabaatlı sayêr?

Ukrayna hem Romıniya maana bulêrlar Rusiyaya hem onu kabaatlı sayêr lar, ani Ukraynanın özelliini kökleer hem onun iç işlerinä karışêr.

Ukrayna maana bulêr Romıniyaya hem onu kabaatlı sayêr, ani Ukraynanın özelliini kökleer.

Romıniya maana bulêr Vengriyaya hem onu kabaatlı sayêr, ani Romıniyanın özelliini kökleer.

Bulgariya hem Rusiya kimseyä maana bulmêêrlar, kimseyi bişeydä kabaatlı saymêêrlar, ama kendi işlerini yavaşıcıktan hem susaraktan yapêrlar.

Sadä zavalı Moldova, nestä gibi, susêr hem yavaşıcık Romıniya içinä eriyer. Açıklanan haberlerä görä büün moldovalıların yarısı Romaniya vatandaşı oldu.

Taa ne demää?! Hepsinä – kolay gelsin!

Akademik hem yazıcı Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN