irina_vlah_1

19.07.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 647 KERÄ BAKILMIŞ

Seçilän Başkan Orak ayın 19-da emin verecek

Orak ayın (iyül) 12-dä Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA imzaladı bir izin kiyadını, angısına görä, Gagauziyanın eni seçilän Başkanı İrina VLAHın emin vermesinnän ilgili olarak, 2019-cu yılın Orak ayın (iyül) 19-da saat 19:00-da Gagauziya Halk Topluşun maasuz ofiţial toplantısı yapılacek.

Açıklandı ani  Başkanın emin vermesi sırası olacek Komrat kasabasının baş meydanında. Sıraya beklener Moldova Prezidentın İgor DODONun, Moldova Parlamentın spikerın Zinaida GREÇANAYAnın, Türkiye Respublikası Kişinev Büükelçisinin Gürol SÖKMENSÜERın hem Moldovada başka devletlerin Büükelçilerin, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLUnun hem başka misiyaların temsilcilerin gelmesi.

BİR CUVAP YAZIN