sarap_1

02.11.2014, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2355 KERÄ BAKILMIŞ

Seçim kokusunnan “2014 – Gagauz şarabın yortusu”

Pazar günü, Kasım ayın 2-dä Komratta “2014 – Gagauz şarabın yortusu” geçti. Yortuya 14 devlettän musaafirlär katıldılar. Musaafirlerin arasında vardılar Moldova premyer-ministrusu, Kişinevda TİKA koordinatoru, Ukrayna Büükelçisi hem başkaları.

Şarabın yortusunu açtı hem götürdü yortunun tertip komitetın başı, Gagauziya İspolkomun predsedatel yardımcısı Valeriy YANİOGLU. Kutlama sözlerini tuttular Moldova parlamentına deputatlaa kandidat Mihail FORMUZAL, Moldova premyer-ministrusu,  MLDP deputatlaa kandidatı İurie LEANKA, Kişinevda TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN, Gagauziya Halk Topluşu başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Ukrayna Büükelçisi Sergey PİROJKOV.
sarap_2

Moldova premyer-ministrusu İurie LEANKA açıkladı, ani büün baaşlêêr Gagauziya liţeylerinä altı avtobus baaşlêêr.

Ofiţial açılışıntan sora ofiţial musaafirlär, yortunun aullarını gezip, şaraplardan hem imeklerdän dattılar. Kalmadılar aşaa yortunun başka musaafirleri da.

Yortunun sonunda açıklandı en islää şarap saabileri (1-ci – OOO “Tomai-Vinex”, 2-ci – OOO “Agro-Balanku”, 3-cü – OOO “AgroSadım”), çiftçilk çorbacılıkları (1-ci – “Lidiya”, 2-ci – “Poydolov Dimitriy”, 3-cü – “Kalpakçi Vasiliy”), aullar (1-ci – Beşalma küüyün aulu, 2-ci – Kirsovo (Başküüyü) küüyün aulu, 3-cü – Dizginca küüyün aulu) hem en datlı kaurma (en islää kaurmayı yapmış dizginciliyka Anna UZUN).

Bu yıl maasuz “Gagauz şarabın yortusu” için seftä literatura konkursu (peet hem legenda) açıldı. Konkursun 3 teması vardı: üzüm, şarap, şarapçılık. Jürinin kararına görä konkursun en islää peeti seçildi Todur ZANETin “Üzüm, çotuk hem da şarap” peeti.

ÜZÜM, ÇOTUK HEM DA ŞARAP
Allahtan o bizä verilmiş,
Pek gözäl hem tatlı bir emiş:
Ba kara, ba biyaz, ba pembä,
Kırmızı da olêr bitkidä. 

Diz çöküp ta onu biz dikeriz,
Tutularsaydı pek sevineriz,
Koruyêrız, haşlêêrız, büüderiz,
Seftä teneyä bayılêrız.

Açan da sıra geler üzümä,
Gel da bak benim üzümä:
Hem kısmet, hem şennik orada,
Hem umut bülbüllü şaraba.

Ko olsun fıçılar meşedän,
Çemberlär – pirinçli çeliktän,
Tertipli, maazada kurulu,
Vranada brakıldı solukluu.

Şarapanayı kur dışarda,
Feslen otu olsun aazında,
Şindi boz baayını, topla üzümü,
Akar şıraya sevindir gözünü.

Şaraplar yavaştan kaynasın,
Sırasınca onnar durulsun,
Dadında da bir dat ko olsun,
Sonunda türküsü dä ötsün.

“Pirelär”  atlasın filcanda,
Dadı da kalsın dudaanda,
Turna gözü benizi
Sevindirsin hep bizi. 

Ko saalık Allaa versin!
Cümne insan sevinsin!

En ilsää legendalar olarak seçildilär: çotuk için – Alöna ŞEVÇENKO, şarap için – Valentina İVANENKO.

Şarap festivalindä “Gagauziyanın kıymetli şarapçısı” şannı agı için diplomalar verildi. O adları kablettilär: Georgiy KISSA (“Fabrica de vin Cojusna”, Kojuşna), İvan SARIBAŞ (“Aur Vin”, Valkaneş),  Elena DİMİTROVA (“Jemçujina”, Çadır).

sarap_3

Not. Bakmadaan ona, ani Moldova Parlamentına seçim kompaniyasında ofiţial meropriyatiyalarda deputatlaa kandidatlar yok nicä pay alsınnar “2014 – Gagauz şarabın yortusu” açılışında sţenaya çıktılar MLDP deputatlaa kandidatı hem Moldova parlamentına kandidat Mihail FORMUZAL.

BİR CUVAP YAZIN