seçim_kar_5

16.09.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1213 KERÄ BAKILMIŞ

Seçimnär herkerä mındar bir işti, ama bukadaradan mı?

Gagauziya Halk Topluşuna (GHT) eni seçimneri gününädän 3 gün kaldı. Ama nekadar taa yakın Ceviz ayın (sentäbri) 19-zu, okadar taa çok zulumnuk hem azıtmak yapılêr seçimnerä karışmada kuvettä bulunan Gagauziya Başkanı hem onun önderciliindä olan Gagauziya devlet strukturaları tarafından.

Annayarak, ani Gagauziya Halk Topluşuna bu kerä var nicä seçilsin o insannar, angıları heptän Gagauziyayı için yanêrlar hem Gagauziya Başkanın yannış yaptıklarını üzä çıkarmaa savaşêrlar,

Gagauziya Başkanı artık kendisi seçimnerä hazırlanmakta küülerdä hem kasabalarda gezip, ona taraftar olacek GHT deputatlaa kandidatlar için agitațiya yapêr. Örnek olarak Canabisinin Kongazçık küüyünä gitmesi hem orada buluşmaklardan sora ayaanı kırması.

Ama, ani onun önderciliindä olan Gagauziya devlet strukturaları en esapsız uurda seçimnerä karışêrlar – bu heptän potreli bir iş.

Örnek olarak, seçimnerin önündä, devlet strukturaları geçici propiska yapêrlar Gagauziyada yaşamayan insannara. Hem diil hererdä, ama salt o erlerdä, taa doorusu seçim bölümnerindä, neredä var nicä ensesinnär o kandidatlar, angıları her zaman Gagauziya Başkanını hem onun insannarını nestelerinä oturdêrlar.

Nicä bildirer gagauzyeri.md saytı, 2021 yılın Ceviz ayın (sentäbri) 14-dä Çadır kasabasında başladılar, geçici olarak, propiska yapmaa Gagauziya dışında olan küülerdän insannara – bulgarlara. Onnarı yazêrlar № 5 hem № 6 seçim bölümnerinä, neredän kendi kandidaturalarını koydular Nikolay İvanoviç İVANÇUK hem Grigoriy Georgieviç LEYÇU.

Taa ileri hep bölä bir iş yapıldı Bucak küüyündä dä.

Başka bir örnek – Rus Köselisi küüyndä seçimcileri soțial paketlarlan (kartofi, oloy, şeker, bulgur) Gagauziya Başkanın agitatorları tarafından satın alınması. Burada agitațiya gider kandidat İlya UZUNa karşı.

Dimu ERİBAKAN

BİR CUVAP YAZIN