valeriya_duvenci

21.11.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KİŞİLÄR, LİTERATURA, POEZİYA BÖLÜMÜ, 1252 KERÄ BAKILMIŞ

Sensiz bän diilim bän

Valeriya DÜVENCİ duudu 2001-ci yılın Hederlez (may) ayın 23-dä Gagauziyanın Kırlannar (Kotovskoe) küüyündä. Burada başardı 9 klas. Şindi üürener Komradın “G.Gaydarcı” adına lițeyin 11-ci klasında. Peetlerdän kaarä kendisini prozada da deneer.  Literatura dünnäsına ilk adımı oldu 2018-ci yılda, açan Komrat Mustafa Kemal ATATÜRK bibliotekasının 20-ci yıldönümünda pay aldı literatura yarışmasında da annatması “Marinka hem Vasi çobancık” tiparlandı “Nasıl annadardı mali…” toplumunda. 

Ama sän benim dedämdin
Pençereyä güneş gülärdi
Bän sana boba deyärdim
Günnerimiz gözäl geçärdi,
Ama sän benim dedämdin.

Sän bana kızım deyärdin
Hep yanacıımı öpärdin
Kim dä ama hiç bileceydi
Ki senin için aalayaceydım.

Mezarına hep giderim
Diz çöküp, baarıp, aalêêrım.
Neçin uçtun, kartalım,
Beni sän bobasız braktın.

Düslerimdä seni aarêêrım
Ellerini öpmää isteerim
Sıcaanı senin özleerim
Sarılmaa sana isteerim.

Bir öpücük
Bir öpücük bir kaç aya
Hergün benim sän aklımda.

Bir öpücük – tatlı düşlerimdä
Bän bir çiçek senin ellerindä.

Bir öpücük benim Oglanımdan
Beni koru içindeki korkulardan.

Bir öpücük bir yıla kadar
Bütün üreklän bän bekleerim.

Bir öpücük – kuan balı kadar yakar
Acı laflarımın dadı bitär.

Ana dilimin kokusu
Ana dilimin kokusu
Duumamdan aklımda
Ana dilimin kokusu
Ayozlu bana.

Ana dilimin kokusu
Salt Ana topraamda
Taa paalı ondan
Yok bu dünnedä.

Ana dilimin kokusu
Çok zeetlär çekmiş
Onu biz koruyalım
Bizim için o savaşmış.

Ana dilimin kokusu
Salkım çiçää kokêr
Salt o zaman bän raatlanêrım
Açan o kokuyu duyêrım.

Sän
Gülüşünü senin gördüynän
Bana deyni dünnä durdu
Aklım gitti, kaldım susuz bän
Seni görmää hep istedim.

Suskunnuk saatta kaldıynan
Aklımdaysın genä sän
Gün gündän annêêrım bän
Ki sensiz bän diilim bän.

Dolu ateşlän gözlerni
Bän sündürämäm yaamurlarlan
Çünkü severim onnarı
Onnar dolu pek çok sıcaklan.

Nesoy hem nicä bän özleerim
Bunu hiç kimsey annamaz,
Ama görer güneş yıldızlan
Onnar da kimseyä hiç sölemäz.

Valeriya DÜVENCİ

BİR CUVAP YAZIN