Mironov_1

29.11.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1880 KERÄ BAKILMIŞ

Sergey MİRONOV Gagauziyadaydı

Kasım ayın 28 avşamı Gagauziyada bulundu Rusiyanın «Справедливая Россия» politika partiyasının predsedateli hem Dumanın deputatı Sergey MİRONOV.

Sergey MİRONOV geldi Moldovaya pay almaa deyni Moldovanın soţialistlär patrtiyasının kongresindä. Onuştan Komrada Sergey MİRONOVlan bilä geldi Moldova soţialistlär partiyasının predsedateli İgor DODON da.

Gagauziya İspolkomun önündä Sergey MİRONOVu, İgor DODONu hem Rusiyanın Kişinevda Büükelçisi Farit MUHAMETŞİNı tuz-ekmeklän karşladı Gagauziya Başkanı İrina VLAH.

Sora bütün delegaţiya bir toplantıda buluştu Gagauziya öndercilerinnän, İspolkom azalarınnan, Halk Topluşun deputatlarınnan hem cümne insannarlan.

Sergey MİRONOV kutladı İrina VLAHı Başkan seçimnerindä ensemesinnän hem urguladı, ani ileri dooru da Rusiyanın «Справедливая Россия» partiyası yardım edecek Gagauziyanın öndercilerinä cümne hem ekonomika soruşlarının çözmesindä.

Söleyeräk Sergey MİRONOVun vizitı için, Rusiya Büükelçişi urguladı, ani bu vizit Moldovanın hem Rusiyanın alış-veriş hem ekonomika ilişkilerini taa da pek kaavileştirecek.

Not. Sergey MİRONOV ilk kerä geldi Gagauziyaya 2008-ci yılda, açan kendisi Rusiyanın Federaţiya Sovetinin predsedateliydi.

BİR CUVAP YAZIN