ATATURK_patredi

19.05.2016, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1487 KERÄ BAKILMIŞ

Sergey SAVASTİNdan Mehmet Selim KARTALa ATATÜRKün patredi

Türkiye Büüklçisi Mehmet Selim KARTALın teklifinä hem istediinä görä gagauz resimcisi Sergey SAVASTİN resimnedi Mustafa Kemal ATATÜRKün patredini.

Hederlez ayın 13-dä Gagauz Milli Gimnasının avtoru hem Akademik Todur ZANET bu patredi, Kişinev Türkiye Büüklçisinä paalı Mehmet Selim KARTALa, getirip, verdi.

Not. Sergey SAVASTİN anılmış gagauz resimcisinin hem geniyinin, raametli Dimitriy SAVASTİNın (Mete SAVAŞAN) oolu. Büünkü gündä Komrat Dimitriy SAVASTİN resimci şkolasının direktoru.

BİR CUVAP YAZIN