dukal_fedora

24.07.2016, tarafından yazılı , ANSAMBLİLÄR, CÜMNE, İNCÄZANAAT, KULTURA BÖLÜMÜ, 1159 KERÄ BAKILMIŞ

“Sevda” ansamblisi “Sefa” adınnan başladıydı

O yıllar, açan biz kurduk “Sevda” ansamblisini onu “Sefa” adınnan başlattıydık. Ozamannar Moldovada büük bir milli kultura üüselmesi dalagaları peydalandıydı – herbir millet istärdi hem savaşardı göstermää kendi kulturasını, kendi adetlerini hem sıralarını. Onuştan, 1985-ci yılda, ilkyazın kurduk “Sevda” ansamblisini da ilk kerä sţenaya çıktık Baba Marta ayın 8-dä, Halklararası karılar Günündä.

Bän taa küçüklüümdän pek sevärdim gagauz halk türkülerini hem seslemää hem da çalmaa. Bu anamdan bana geçti. Zerä uzun, kaarlı gecelerdä, açan lampa şafkında (elektrika ozamannar taa yoktu) anamnan yapaa işlärdik o bizä hep türkü çalardı. Okadar garipti onnar, o türkülär – Marinkuylan, Yankuylan, Länkaylan, Tudorkaylan, Todurlan hem Stuyeniylän. Biz hem yapaa didärdik hem da, o türküleri seslärkana, aalardık.

Mamu annadardı nicä taa cenk çeketmedään onun bobasını – Demirçu Tanası – çaarmışlar kırdan primariyaya. Çözüp beygiri puluktan, dädumuz gölmekçä atlı gelmiş primariyaya da geeri başka dönmemiş.

Nekadar kahır hem bela mamumnar çekmişlär zor annatmaa. O kahırları da anacıım, türkü çalarkan, sesinä eklärdi. O ses ta canımı yarardı hem kanımda, damarlarımda büün da kaldı. Onuştan, açan karar aldım 1985-ci yılda “Sevda” ansamblisini kurmaa istedim, ani anamın, küülülerimin, milletimin aslı folkloru aslı duygularlan hem aslı seslärlän ötsün.

O yıllar bän şkolada gagauz dilindä hem literaturasında üüredici işlärdim. Da okadar istärdim bişey gözäl yapmaa halkıma deyni, ani o işim yıllarda kalsın.

Kazayk küüyündä, kär başka küülerimizdä dä, folklor ansamblileri ozaman yoktu. Onuştan bu fikiri ortaya koyduynan o herkezin hoşuna gitti. Da biz, Födora Borisovna DUKAL, Mariya Afanasiyevna DİMÇU, kakum Matrona Borisovna DUKAL, İvanka DÜLGER, Aleksandra İvanovna RUSAKEVİÇ çekettik bu yola. Lääzım sölemää, ani birkaç yıl biz kendimiz bulardık ruba. Ama sora, Mariya MARUNEVİÇin yardımınnan, dikildi ilk kostümnar da.

O yıllar Moldova televideniyasında açıldıydı “Bucaan dalgasında” gagauzça programa da götürärdi onu Todur ZANET. Canabisi pek beenärdi ansamblimizi da çaardı bizi pay alalım bir kolverimdä. O kolverimdä Canabisi ansamblimizin adını sordu. Biz ansamblinin adını “Sefa” olsun taa uygun bulardık, ama cuvap verärkana aazımdan “Sevda” adı çıktı. Ölä da ansamblinin adı “Sevda” kaldı. Canabisi dedi ozaman: “Pek gözäl düşünmüşünüz! Sevda – Ana Topraamıza, Dilimizä, kulturamıza sevgi demäk! İi saatta olsun!”

Ölä da oldu! O zamannar biz ilk hem tek gagauz folklor ansamblisiydik. Onun için ansambliyi her erlerä çaarmaa başladılar – Moldova rayonnarına hem kasabalarına, Türkiyeyä, Rusiyaya (Çuvaşistan) hem başka. Oralarda biz türkülerimizi hem adetlerimizi gösterdik. Hiç bir kerä gagauzların üzünü kızartmadık. Büün da, çok yıllar geçtiynän, o büük “Sevda”mız yaşêr. Hem yaşasın dua ederim.

Födora Borisovna DUKAL, “Sevda” ansamblisinin kurucusu hem solistı

BİR CUVAP YAZIN