Mila Kurudimova

25.11.2016, tarafından yazılı , LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 2120 KERÄ BAKILMIŞ

Sevda gittiynän – yalvarma ona, kolver!

Mila KURUDİMOVAyı okuycularımız tanıdalar 2015-ci yılın Orak ayında, açan biz tiparladık onun “Bän gelcäm, salt kimsä orada beklesin!” adı altında peetlerini. Şindi büük sevinmeliklän genä kapumuzu açêrız onun yaratmaklarına, angıları sevindirecek Canabinizlri, zerä onnar cömert can sıcaklıınan hem duygusunnan yazılı. Bakmadaan, ani Mila KURUDİMOVA sadä 27 yaşında (duudu Çadırda 1989-cu yılın Orak ayın (iyül) 3-dä)  o artık olmuş hem etişmiş bir poet, angısının peetleri altın bukvalarlan girdi literaturamıza.

Nicä sevda öler?
Ne gözäl parmacıkların –
                                              Ver onnarı öpiim!
Ne incä omuzların –
Ver onnara sarılıım!
Uyıım, yavru gibi, kollarında,
Ko konsun gülüşün dudaklarına.
Sakınacan, korkacan –
Biyaz guguş gibi uçacan.
Ama bir vakıttan sora
Hep bana inanacan!
Sevda – yalancı, satıcı, çalgıcı:
Tatlı acı – yokmuş ilacı.

Ne gözäl parmacıkların –
                                              Ver onnarı kırayım,
Hepsini – kıtır-kıtır falayım.
Ne gözäl gözlär –
Bän onnarı aaladacam,
Yılan gibi omuzlarına sarılacam.
Sevda gittiynän –
Yalvarma ona, kolver!
O iyecek seni,
Kıskançlık salt seni bekleer.
Ver! Ver elini, ver!
Ver canını, ver!
Ver üreyini, ver!
Kim söyleyecek – nicä sevda öler?
13.08.2015

Yaşamak – yarışma!
Yaşamak – yarışma! Diil lääzım aalaşmaa!
Yazdan – yaza, kıştan – kışa
öter lüzgär, uyut uşaa:
vakıt gelecek taa yaşamaa.

Ko ses hem gök gürültüsü
kalsın uzak sokaklarda
Hem ko soluk olsun düzgün,
sıcak cannar – içerlerdä.

Kaç yıl taa gezecän, yolcu?
Kapuları, eşikleri sayacan.
Dilenci, izmetçi, yazıcı –
büüyüp, oolum, kim olacan?

Sevinecän, sevecän, gülecän –
hepsi yaşlar, duygular – senin.
Ne yazılı – okadar kabledecän.
Aara – da bulacan, ol girgin!

Seslä hepsini, ama ahmak da olma.
Herkez kendi-kendinä çorbacı.
Uslu keçiyi kolay koolamaa:
doorusu diil herzaman gider birinci.
02.11.2016

Saalık Allaa versin!
Tatlı manca sofrada,
Patlacan, piinir, ekmek.
Bu avşam kalsın aklımda –
Toplanêrız pek siirek.

Benim yakın dostlarım,
Unutmayın, kimdik biz.
Kaç yollar aykırladım
Sizi görmää deyni haliz.

Saalık Allaa versin sizä!
Kolay işi, gözäl kısmet,
Çok  sabur – ana-bobalara
Da sofrada – şarap hem ekmek!
05.11.2016

Sarfoş
O sıbıdacek,
dökecek,
baaracek,
Sora bir dam gibi –
hepsini yıkacek.
O gidärsä, heptän gitmeyecek –
Lüzgär onun sesini getirecek.

Yakacak gibi bekleyecän kışı.
Aynada kalacek onun bakışı.
Gidip-gidip, aynaya bakınıp,
Aarêrsın onu, gülmeyip artık.

Bir da gün habersiz gelecek,
Ayazlı kapuları açacek, şaşacek:
“Necin suuk bölä, odalar hepsi boş!”
Sän da: “Evim boş – bän da boş”.

Gözlär sarfoş, gülecän birdän:
“Hoş geldin! Neredä kaybeldin?
Kaç yıl geçti o zamandan –
Saymayacam, unnuttum heptän!”

Nokta-nokta koyup, yazacan…
Gozlerini kapıp, onun soluunu duyacan.
Sarmaşıp ona, gözäl türkü bir koş –
O sevgidän olayım sarfoş!
23.03.2015

Sanki
Sanki senin gibi yoktu,
Sanki kördum heptän ozaman –
Güneş saklandı, yaamurlu göktü.
Sanki bu – sonunku sevdam…

Senin için aaladı kuşlar,
Benim kanatsız düşümnär.
Senin için – raatsız gecelär –
Aman, hepsi bundan bıktılar!

Neçin bölä aalardım, ahmak?!
Biläsin, hepsidän var ilaç:
Sıcak kıvırma, bir filcän şarap –
Da uç kısmetinä, kırlangaç!
2016

Bobam neftebazada işleer
“Bobam neftebazada işleer”, -
Bunu deyärsäm – iş gider.
Gülemseerlär, seläm vererlär,
Sanki üz yıl beni bilerlär.

Buluşarsak yabancı erlerdä –
“Boban naşi yapêr?” –  sorêrlar bana.
Sanêrlar, ki büük insan,
Ama aslıdan o – balaban adam!

Bobam neftebazada işleer,
Manca hem turşu işä alêr.
Otu yolêr – kırnak olsun,
Çalmak da olmasın  (Allaa korusun!).
16.08.2015

Açan ihtiyar bän olacam
Açan ihtiyar bän olacam –
Dedi  bana bir kız. –
Olacek bana irmi sekiz,
İrmi dokuz, otuz.

Şalinkayi dartıp, gidecäm,
Gençliim uzun avşamnarı
Her erlerdä bän aarayacam –
O kaybelmiş yaşlarımı.

Açan ihtiyar bän olacam,
İyi dostlarım da unudacek
Hem son sevda – su alaca –
Çoktan geçmiş olacek.

Yufka olacam – ondan fena!
“Kart babu” – komuşum baaracek.
İstämeerim ölä olmaa!
Ama ihtiyar hepsi olacek…

Aalardı o küçük kızçaz,
İhtiyarlıktan korkup haliz.
Bän laf kattım ona biraz:
“Kaç yıl sana?” –  “Bana sekiz”.
05.11.2016

Nani türküsü
Sän uyu, uyu, kuşum,
Benim biyaz guguşum.
Suuk lüzgär te esecek –
Mamu onu koolaycek.

Köşedä bir fışırtı –
Ayoz bizä sesetti.
Kızçaazım hiç korkmasın –
Ko lüzgär saurdasın.

Uyu, uyu, yavrucuum –
Ko benim duam uçsun!
Kızçaazım tatlı uysun
Hem da kısmetli olsun!
Ceviz ay, 2016

Biyaz sineklär
Kasım, gün duuması,
Kuytu, sıcak içersi.
Alaca güneş kalkêr
Pençerimä bakınêr.

Bir da maliciim baarêr:
“Brä, bu sineklär uçer!
Todi, bak! Uyan, oolum –
Biyaz yorgan olmuş aul”.
Ceviz ay, 2016

BİR CUVAP YAZIN