kaldirilmalar_cadir (3)

25.07.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 789 KERÄ BAKILMIŞ

Sibirä hem Kazahstana kaldırılmanın 70-ci kara yılı

Orak ayın 6-da Moldova hem Gagauziya, yaşlan gözlerindä, andı o kara günü, açan 1949-cu yılın Orak ayın (iyül) 6-da bir gecedä Sibirä hem Kazahstanın kırlarına kaldırıldı 35050 insan (9745 adam, 13924 karı hem 11381 uşak). Ama istoriklerin çoyu sayêrlar, ani kaldırılan insannarın sayısı 40 bini aşêr. Sayılêr, ani bütün Gagauziyadan politikalı represiyaların altına düştü 4 binä yakın insan (haliz insan sayısı büünkü gündä da diil belli). Büünkü gündä hepsi kaldırılan insannardan respublikada yaşêêr yaklaşık 7 bin kişi.
kaldirilmalar_cadir (4)
kaldirilmalar_cadir (2)

Gagauziyada bu gün, nicä da artık 17 yıl sıravardı, Çadırdakı “Dooruluk” cümne kuruluşu tarafından Çadır kasabasında kurulan “XX-ci üzyılın 40-50 yıllarında politikalı represiyaların kurbannarını anmak” taşın yanında bakıldı, neredä pay aldılar Sibirdän hem Kazahstandan geeri dönän kaldırılma insannar hem onnarın büünkü evlatboyları.

Yaslı sıra başladı çannarın düülmesindän hem susmak minudundan, anmaa deyni hepsini, kim 1940-1952-ci yıllarda Sovet Rejimın tarafından yapılan genoțidın kaya taşlarının arasından geçti: kurşunnara uruldu, zorlan yapılan aaçlıktan öldü, GULAG lagerlerinä atıldı, Sibirä hem Kazahstana kaldırıldı.

Sora, biri-biri ardına söz tutup, o kara günnär için hem o kannı baskılar için, onnarın akıllarda korunmasının önemnilii için nasaat ettilär Çadırdakı “Dooruluk” cümne kuruluşun başı Mihail GAGAUZ, Çadır rayon administrațiyanın başı Valentin KARA, Çadır primariyasının sovetnii Konstantin KELEŞ, yazıcı Konstantin KURDOGLU, “Dooruluk” cümne kuruluşu sovetin azası Svetlana KAPANCI.

Beşgöz küüyündän kaldırılan İvan SLAVİOGLU okudu peetini, neredä annadıldı 1949-cu yılın Orak ayın (iyül) 6-da olduu işlär.
kaldirilmalar_cadir (1)

Sibirä hem Kazahstana kaldırılan 70-ci kara yılı sırasının sonunda burada bulunan insannar “XX-ci üzyılın 40-50 yıllarında politikalı represiyaların kurbannarını anmak” taşına çiçek koydular hem Çadır primariyası, rayon administrațiyası hem da iki biznesmenın tarafından hazırladıkları “Pomana sofrası”na buyur edildilär.

Not. Kişinevda anmak sırası geçti demir yolu garanın önündä kurulan “Deportațiyaları anmak” pamätniin önündä. Buradakı anmak sırasında pay aldılar Moldova Premyer-ministrusu Maya SANDU, Premyer-ministru yardımcısı Andrey NÊSTASE, Moldova Parlamentın deputatları.

Gagauziyda bu kara hem yaslı anmak sırasına, Stalinin gölgesindän korkarak bezbelli, katılmadı ne seçilmiş Gagauziya Başkanı ne da onun yardımcıları, ne Gagauziya Halk Topluşu deputatları, ne İspolkom azaları ne da başka bir politikacı.

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru

Fotolar: Alina MİHALKİNA

BİR CUVAP YAZIN