giyim_defile

24.09.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 524 KERÄ BAKILMIŞ

Soțialistlär Partiyasının kanadı altında “Gagauz Gergefi” II-ci Festivali”

2018-ci yılın 23-dä Caviz ayın Valkaneş kasabasında oldu “Milli giyimnerin “Gagauz Gergefi” II-ci Festivali”. Bakmadaan ona, ki heredä bildirildi, ani bu yortuyu hazırladı Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası, musaafirlerä görä, belliydi, ani “Gagauz Gergefi” II-ci Festivali” haliz bu Soțialistlär Partiyasının kanadı altında olan bir iş.
giyim_bas_musaafirler

Neçin bölä düşüneriz mi? Neçin zerä baş musaafirlerin arasında vardılar sadä bu partiyanın adamnarı: Moldova Prezidentı, GHTnın başı yardımcısı, Moldova parlamentın deputatı hem, belliki, Gagauziyada Soțialistlär Partiyasının erleştirdii insan – Gagauziya Başkanı.
giyim_tukan

Kalan musaafirlerin arasında vardılar TC Kişinev Büüeklçiliindä, TİKA Kişinev ofisin koordinatorluundan, Sankt-Peterburg pravitelstvosundan, Ukraynanın Odesa Odesa bölgesindän hem başka erlerdän insannar.
giyim_oyun

Milli giyimnerin “Gagauz Gergefi” II-ci Festivali” başladı Valkaneşin baş meydanında milli rubalarına giyimni kolektivların paradından. Bundan kaarä baş meydanın kenarlarında erleştiriliydi el ustaların mal sergileri hem, isteyennerä, bu ustalar master klas gösterärdilär.

Festivalin büük konțertinin önündä katılannara deyni çalındı “Gagauz Gergefi” Festivali”n Gimnası (laflar – Lüdmila BUZACI, muzıka – Konstantin DUŞKU). Sora festivalin sțenasıda türkü çaldılar hem milli oyunnarı oynadılar Gagauziyanın anılmış artistleri hem amsablileri.

“Gagauz Gergefi” I-ci Festivalindä oldu milli giyimnerin defilesi, angısında gösterildi gagauz potrulu kostümnarı Ukraynadan da.

BİR CUVAP YAZIN