represiya

08.07.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1256 KERÄ BAKILMIŞ

Sovet Rejimın represiyaları altına düşenneri Çadırda andılar

1940-1952-ci yıllarda Sovet Rejimın tarafından gagauzlara karşı (hem diil salt gagauzlara karşı) türlü politikalı represiyaları yapıldı: Sibirä hem Kazahstana kaldırmak, zorlan yapılan aaçlıktan öldürmäk, GULAG lagerlerinä atmak, kurşuna urmak.

Bu tragediyalı işleri Moldovada hem Gagaauziyada anmak için, her yılın Orak ayın (iyül) 6-dä (1949-cu yılda bu gündä Sibirä kaldırmışlar) çeşitlimeropriyatiyalar geçer. Ölä bir meropriyatiyayı yaptı Çadırdakı “Dooruluk” cümne kuruluşu da. Bu kuruluşa toplu Çadır rayonundan o insannar, ani politikalı represiyalarından zarar gördülär.

Meropriyatiyada pay aldılar represiyalı insannar hem onnarın evlatoyları, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, “Dooruluk” cümne kuruluşun başı Mihail GAGAUZ, Çadır primarı Anatoliy TOPAL, gagauz intelegenţiyası hem bilim adamnarı.

Meropriyatiyaya katılan insannar politikalı represiya kurbannarına anmak taşına çiçek koydular.

BİR CUVAP YAZIN