ne_spravitsa_ettiler

16.12.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1143 KERÄ BAKILMIŞ

“Spravitsä edämediinän” devlet dili hemen romın dili oldu

Beş yıl sıravardı Gagauziya Başkanı İrina VLAH deyärdi, ani Gagauziyada devlet dilindä lafedelim, ama bir kerä bilä o devlet dilinä moldovan dili demedi. Romın dili da demärdi, zerä bilärdi, ani ölä deyärsä, Başkannaa ikincilää seçilmeyecek. Moldovan dilinä romın dili demää “utanardı”. Ama şindi “utanmak” bitti, maska düştü da nun halizdän suratı taa bir kerä açıldı.

Büünkü gündä, açan gagauzların imikelerini emän hem ezän Soțialistlär, başlayıp Prezidentliktän, herbir politika uurlarında kuvedi kaybederlär, onnarın Gagauziyada en büük torpedası, flügerin keezini diiştirip, hemen eni kuvetlerin yannarına dooru döndü (bak: https://www.youtube.com/watch?v=odV-6AQJb-4&feature=emb_logo).

Nicä halizdän bir karı, Gagauziya Başkanı memleketimizdä olacaa işleri çoktan duydu da romın dilinä, enidän seçildii gündän beeri, Kişineva hem Bukureşä mesajlar yollayarak, yakınnıklar gösterdi. Eri olan hem olmayan ortalıkta romıncasınnan üüneräk, açıkça urgulayıp, ani bu dili üürenmää hem bilmää lääzım. Bu üünmeyi hepsi esap almaa başladı. Ama en büük nestä oldu, açan Rusiyanın hem rus dilin büük “koruyucusu” İrina VLAH Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluu açılışında devlet dilindä lafetti, “utanarak” demää ona romın dili. Te ne bu o iş için biz ozaman yazdıydık: “Bitki toplantılarda hem haliz, Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluu açılışında, Rusiyanın hem rus dilin büük “koruyucusu” (en azdan Canabisi bölä üünärdi) Gagauziya Başkanı İrina VLAH ansızdan konuşmalarını “devlet dilindä” yapmaa başladı, “utanarak” sölemää, ani lafeder ROMINCA” (bak: http://anasozu.com/aazimizi-rus-dilinnan-tikayannar-sindi-ne-suserlar/).

Şindi sa, açan İgor DODONnan birliktä “spravitsä edämedilär” da Moldovada Prezidentı oldu romın taraftarı Maya SANDU, İrina VLAH, ansızdan, halizdän suratını gösterip, bir gündä romın dilin “patriotu” oldu – hiç maskayı da çıkarmaa lääzım olmadı.

Ama bunda saklı hem eni bişey yok. Getirin aklınıza, ani 2015-ci yılda Başkan seçildii zaman Rusiyanın taraftarı hem Gagauziyada agitatoru İrina VLAH ilk ofițial vizitını nereyä yaptı? Dooru – Bukureşä (bak: http://anasozu.com/neyi-aaradi-rominiyada-gagauziya-baskani/)! Orada, kapalı kapular ardında, Romıniyanın ozamankı dışişleri ministrusunnan buluştu. Nelär o ministerlik odasında lafedildi biz son yıllarda onun tarafından Gagauziyanın kuvetsizlää hem daalma kertiinä getirilmesi için yapılan işlerdän gördük. Allah korusun!

Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN