kuroglu

09.01.2015, tarafından yazılı , LİTERATURA, YAZICILAR BÖLÜMÜ, 2966 KERÄ BAKILMIŞ

Stepan KUROGLUnun duuma günündän 75 yıldönümü

2015-ci yılın Büük ayın (yanvar) 9-da tamamnandı 75 yıl gagauz yazıcısının hem bilim adamın Stepan KUROGLUnun duuma günündän.

Stepan KUROGLU (09.01.1940 – 23.06.2011) duudu Ukrayna Respublikasının Odesa bölgesinin Bolgrad rayonun Dimitrovka küüyündä. Başardı Kişinev Devlet Universitetını. Dimitrovka küüyündä işledi istoriyada üüredici hem şkolanın direktoru.

1974-cü yılda Kişinevda aspiranturayı başardı da dokuz yıldan sora, 1983-cü yılda, istoriya bilimnerindä bilim doktoru oldu. Bilim adamı olrak üzdän zeedä bilim statyaların hem dokuz bilim kiyadın hem monografiyaların avtoru.

1975-ci yılda Moldova yazıcılar Birlii hem SSRB yazıcılar Birlii azası oldu. Onüç literatura kiyadın hem toplumnarın avtoru.

1979-1983 yıllarında Moldova yazıcılar Birliin gagauz literaturası sekţiyasında konsultantı.

1987-ci yıldan beeri, on yıla yakın, Moldova Bilimlär Akademiyasının Gagauzovedeniye bölümün başı oldu.

1990-1994 yıllarda Moldova parlamentın deputatı oldu.

Gagauz Respublikasının hem Gagauz avtonomiyasının kurulması için çalıştı. Gagauziyanın şannı vatandaşı. Moldovanın medalisi hem ordenı kabletti.

Büün Komradın 2-ci gimnaziyası Stepan KUROGLUnun adını taşıyêr.

BİR CUVAP YAZIN