stoyanoglu_tutuklamak

08.10.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 268 KERÄ BAKILMIŞ

Sud Aleksandr STOYANOGLUnun tarafını işitmää istämeer hem ona hep köstek koyêr

Kişinevun Çokana bölümü sudunda şindi kär incelener Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için yada kapalı kalması için daava.

Aleksandr STOYANOGLUya karşı olan prokurorlar isteerlär, ki sud onu 30 sutka kapalı braksın. Aleksandr STOYANOGLUnun advokatları hem Moldovaylan Gagauziyanın cümnesi onun serbest brakılmasını isteerlär.

Nesoy kararı sud alacek, var nicä annamaa ondan, ani daavacılar Aleksandr STOYANOGLUnun tarafının hiç bir argumentını da işitmää istämeerlär hem, ne taa da beter, onnara, Aleksandr STOYANOGLUnun tarafınına, köstek ta koyêr. Ölä, sud, Moldova zakonnarını ezeräk, brakmadı Aleksandr STOYANOGLUylan onun advokatı göz-gözä lafetsinnär.

Bundan sora sud kabletmedi Aleksandr STOYANOGLUnun tarafının danışmasını, ani bu sudu Kişinevun bir başka daavacılık bölümümnä geçirmää.

Hep ölä sud kabletmedi Aleksandr STOYANOGLUnun tarafının danışmasını, ani daavacıların birisini diiştirmää.

Bundan kaarä sud durgutmêêr nesoysa maskalı eriflerin Aleksandr STOYANOGLUnun tarafınına durmamayca baskısını.

Bu arada bu miskin işi başladan eriflerin internet resurslarında hemFacebookta gagauzlara karşı yangını kızıştırmak hem körüklemäk yazılar peydalanmaa başladı.

Bekleeriz, Movdova kuvetleri açacıklar mı gözlerini, osaydı görmezdän gelip bu cambazlıı besleyeceklär mi?

Moldova Parlamentının soțialistlär partiyasının deputatları açıkladılar suda, ani onnar kendilerinin kişilik garantiyası altına olarak isteerlär sud Aleksandr STOYANOGLUyu serbest braksın.

Hem taa bir, Kişinevun prokuraturası hem Çokana bölümü sudunun önündä protest mitingları geçerlär, neredä baş losung: “Aleksandr STOYANOGLUya serbestlik!”

BİR CUVAP YAZIN