Kongresin_emblemasi

31.01.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 565 KERÄ BAKILMIŞ

Şükür Allaha, son-sonunda Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi olacek!

Büük ayın 30-da Gagauziya İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN açıkladı, ani Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi 2017-ci yılın Helerlez ayın (may) 5-6 günnerindä olcek. Kongrez taman gagauzların en büük yortularından birisinä – Hederlezä – düşer.

Vadim ÇEBAN bildirdi, ani bu günnerdä Gagauziyaya Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın hem Moldova Prezidentı İgor DODONun vizitları beklener.

Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresindä pay almaa isteyennär için maasuz bir sayt www.gagauzkongresi.md açıklacek. Kongresä katılmaa deyni lääzım olacek o saytta registraţiya yapmaa.

Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi lääzımdı olsun 2015-ci yılın Kasım günnerindä. Sora onu 2016-cı yılda yapaceydılar. Ama genä olmadı. Da te, şükür Allaha, son-sonunda Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi 2017-ci yılın Helerlez ayın (may) 5-6 günnerindä olcek.

BİR CUVAP YAZIN