ataturk_anma_gunu (1)

10.11.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 734 KERÄ BAKILMIŞ

T.C. Büükelçiliindä ATATÜRKün ölüm Günü anıldı

Kasımın 10-da Moldova Türkiye Büükelçiliindä anıldı Türkiye Respublikasının kurucusunun hem bütün Türk dünnääsının Atasının hem da XX-ci üzyılın en anılmış liderin Mustafa Kemal ATATÜRKün raametli olması Günün 81-ci yılı.

Anma sırasına katıldılar Türkiye Büükelçiliin hem TİKA Kişinev programaların Koordinatorluunun personalı, Türkiye Büük Millet Meclisi (Türkiye Parlamentı) deputatlı, Gagaiyaya V-ci Halklararası “Invest  Gagauzia-2016” investiţiya forumuna gelän türk iş adamnarı, politikacılar hem da Moldovada yaşayan türk vatandaşları.

Anma sırası balşadı saat 09-05-tä (bu kıpımda 1938-ci yılın Kasımın 10-da durgunmuş Mustafa Kemal ATATÜRKün girgin hem raatsız ürää). Yavaşıcık yarıya indirilän Türkiey Bayraanın önündä bir minutluk saygı duruşundan sora, Büükelçilää gelän insannar Türkiye Respublikasının Milli Marşını (Gimnasını) çaldılar. Sora da hepsi insannar Türkiye Büükelçiliin önündä bulunan ATATÜRKün byustuna saygıylan çiçek koydular.

Anmak sırası Büükelçilliin toplantı salonunda ilerledi. Burada Moldova Türkiye Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER salonda bulunannara ATATÜRK hem Türkiye için kısa bir sözlän danıştı. Nedän sora da Kongaz Süleyman DEMİREL lițeyin üürencileri sıraya uygun bir konțert gösterdilär hem Büükelçilää ATATÜRK resimini baaşladılar

Bundan sora da Akademik hem poet Todur ZANET okudu ATATÜRKün ölüsünä adanmış kendisini peetini “O benim da Ulu ATAM”.

O günü salonda bulunannara danıştı Türkiye Büük Millet Meclisi (Türkiye Parlamentı) deputatı Yüksel ÖZKAN. Sora da hepsi isteyennär, açık mikrofona çıkıp, ATATÜRK için kendi duygularını hem bakışlarını açıkladılar.
ataturk_anma_gunu (2)

O benim da Ulu ATAM
(Óda)

                Mustafa Kemal ATATÜRKä
Ey, Ata, gel da bak benim milletimä –
o da senin gibi kula, maavi gözlü,
senin gibi girgin, derin köklü,
emin basmaz, hodul hem pak üzlü,
senin gibi o! Hey, Oguz oolu,
Sana büünkü peetim, türküm,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm…

Zor vakıtta bol elini sän uzattın,
insanından alıp bizä verdin,
kardaş payı yaptın hem acıdın,
dizdän ayaa sözünnän kaldırdın,
karannıktan aydınnıklaa çaardın,
İstanbuldan bizi da düşündün,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm…

İstanbuldan kitab, üüretmennär geldi –
te ozaman bakışlan fikirlär diişti,
ruhta, canda kuvet kaavileşti.
O yardımınnan biz soluk aldık,
millet olduk, millet kaldık,
Sän, Canabin, bunu ölä gördün,
benim Ulu Atam, Atatürküm…

Uşakları bakıp, seçip, sän ayırdın,
memleketä liţeylerä aldın,
milletimä şafklı yolu açtın,
bilgiylän bilgiçlii cömert verdin,
insan ettin. Etiştirämedin,
üüsüz brakıp, gittin, sündün,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm…

Otuzsekizdi yıl, o Kasımın 10-nu urdu,
saat (beş minut ona) durdu,
Ulu Önder gözlerini yumdu,
raatsız ürek raatlıı buldu,
dünnä sustu, soluk dondu, hem uultu.
Yakar yaşlar yakêr, acı bir gün,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm…

O gün, Atam, heptän, sän sonsuzlaa vardın,
Bizi yasta hem kahırda braktın,
Göktä sünmäz o yıldızın. Adın –
hergün “eni güneş gibi hep duacek”,
Senin o işlerin örüyecek,
hem “Ne mutlu türküm deyenä” hep ötecek,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm, yaşayacek…

Büün Türkiyenin Al Bayraanın yanında
benim da bayraam sallanarsa,
Ana dilim şıralı hem sesli hep akarsa,
Gagauzda Gagauzluk taa yaşarsa,
Bunda senin en büük kıymetin,
Türklerin atası, halkımın atası, büüyüm,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm…
Todur ZANET
Kasım ayın 10-nu, 2014 y.

ataturk_anma_gunu (4)
ataturk_anma_gunu (3)

Anaktar sözlär : , , , ,

BİR CUVAP YAZIN