TC_Anmak_gunu (10)

16.03.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 3524 KERÄ BAKILMIŞ

T.C. Büükelçiliindä Çanakkale enseyişi, Milli Gimnanın kabledilmesi hem Mehmet Akif ERSOY şan sırası

Baba Marta ayın 15-dä Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçiliindä oldu bir Anma programası, neredä saygıylan anıldı Türkiyenin Çanakkale cenk düüşündä enseyişin 104 yılı, Türkiyenin Milli Gimnasının (İstikläl Marşı, kabledildi 1921-ci yılın Baba Marta ayın 12-dä) kabledilmesinin 98-ci yılı hem Gimnanın avtoru Mehmet Akif ERSOY. Bu programayı hazırladılar Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyi hem Türkiye Kişinev Büükelçilii.
TC_Anmak_gunu (3)
TC_Anmak_gunu (4)

Bu büük hem şannı olaylar için programa başladı zalda bulunan insannarın saygı duruşundan hem Türkiyenin Milli Gimnasının çalınmasından. Nedän sora Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyin direktoru Hasan CESUR kısa bir sözlän selemnadı hepsini hem teklif etti bakmaa o programayı, ani hazırlamıştılar lițeyin üürencileri hem üüredicileri.

Programanın önündä söz verildi Türkiye Kişinev Büükelçisinä Gürol SÖKMENSÜERä, angısı, açarak bu şan sırasını, büük acıylan annattı o günü Eni Zelandiyada iki caamidä musulmannara karşı yapılan teror saldırısını, urgulayıp, ani bu – islamofob saldırısı, neredä, bölä canavarlıı yapannar açıktan türklerä karşı yapılmasını söledilär. Canabisi söledi, ani saldırıda 49 kişi raametli olmuş.

Bundan sora Türkiye Kişinev Büükelçisi hodulluklan annattı türk halkın çetin ruhu için, ani verdi kolayını Çanakkale cenk düüşündä hem Türkiyenin kurtuluş cengindä ensemää. Gürol SÖKMENSÜER saygıylan andı hepsini, kim canını verdi bu ayozlu iş için, belliki başa koyarak Türkiye Respublikasının kurucusunu Mustafa Kemal ATATÜRKü.
TC_Anmak_gunu (7)

Bu sözlerdän sora Türkiye Milli Gimnasının avtoru Mehmet Akif ERSOYun yaşaması için bir dokumental film gösterildi.

Bu kinodan sora da liţeyin üürencileri, Anmak programası çerçevesindä, reçitativ sözledilär. Reçitativdan sora da genç poetlar Çanakkale enseyişi, Milli Gimnasının kabledilmesi hem Mehmet Akif ERSOY için yapılan peet konkursu için yazılan kendi peetlerini okudular hem o vakıdın türkülerini çaldılar.

Programanın sonunda Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER verdi baaşışları hem premiyaları o konkursta ilk erleri alan liţeyin üürencilerinä.

Akademik hem yazıcı Todur ZANET
TC_Anmak_gunu (1)
TC_Anmak_gunu (6)
TC_Anmak_gunu (5)
TC_Anmak_gunu (8)
TC_Anmak_gunu (9)
TC_Anmak_gunu (11)

BİR CUVAP YAZIN