Cavusoglu_1

26.08.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 170 KERÄ BAKILMIŞ

T.C. dışişleri Bakanın Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun Moldovaya vizitı

Harman ayın 26-dä ofițial bir vizitlan Moldovaya geldi Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU. Vizit zamanında Canabisi pay alacek Türkiye-Moldova Üüsek düzeyli stratecik işbirlii Konseyin alt mehanizması olan Ortak stratecik plannama Grupasının toplantısında hem Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Baş konsulluun ofițial açılışı yapacek.

Büün Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU buluştu Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusunnan Oleg ȚULÄylan.

Buluşmadan sora olan pres-konferențiyada Mevlüt ÇAVUŞOĞLU bildirdi, ani 2021-ci yılda, Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın katılmasınnan Moldovada olacek Türkiye-Moldova Üüsek düzeyli stratecik işbirlii Konseyin ikinci toplantısına hazırlamalar başladı.

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU urguladı, ani bundan ötää da Türkiye kendi stratecik ortaana Moldovaya herbir istendii uurda yardım verecek. Canabisi söledi, ani, pandemiyanın önündeki 2019-cu yılda Türkiye-Moldova arasında alış-veriş 24%-tä zeedelendi. Pandemiya beterinä bu büümä durgundu, ama iki devlet arasında ilişkilär durgunmadı hem, nicä düşer iki dost hem ortak devletä, o ilişkilär eni bir hızlan ilerleerlär. Bu uurda sevindirer o da, ani bu zor durumda Moldovadan turistlär dinnenmäk için Türkiyeyi seçerlär, urguladı Canabisi.

Türkiyenin Moldovaya yardımnarından örnek getireräk Bakan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU söledi o yardımnar için, angılarını, COVİDa karşı koymak için, Moldovaya Türkiyenin Saalık ministerliinin, Kızıl ay kuruluşun hemTürk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) birliinnän yapıldı. Şindi da, bu vizitta, dedi Bakan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, şkolalar için üürencilerä planşetlar üüredicilerä da noutbuklar getirildi.

Kendi sözündä Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Gagauziya hem Pridnestrovyeylan ilgili açıklamalarını da yaptı.

Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Oleg ȚULÄ sa, pres-konferențiyada, urguladı, ani Ortak stratecik plannama Grupasının toplantısında Türkiyeya Moldovanın ekonomikasını hem onun potanțialını annatmaa savaşacez. Moldova-Türkiye arasındakı ekonomika, soțial, saalık, kultura hem başka uurlardada ilişkilerin ilerlemesi için annatarak, Canabisi şükür etti hemTürk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosuna (TİKA) o yardımnar için, ani onnar Moldovaya yapêrlar.

Buluşmada pay aldı Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER.

Not. Yaarına, Harman ayın 27-dä, Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Oleg ȚULÄylan birliktä, Gagauziyaya bir vizit yapcek. Orada Gagauziya öndercilerinnän buluşacek hem Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının baş konsulluun ofițial açılışını yapacek.
Cavusoglu_2
Cavusoglu_3

Fofo: mfa.gov.md; aa.com.tr

Anaktar sözlär : , , ,

BİR CUVAP YAZIN