zanet_prezent (1)

03.05.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 3978 KERÄ BAKILMIŞ

T.C. Kişinev Büükelçiliindä Todur ZANETin “Seçmä yaratmalar” kiyadına prezentațiya

Hederlez ayın (may) 2-dä T.C. Kişinev Büükelçiliindä oldu prezentațiya gagauz yazıcısının, akademik Todur ZANETin “Seçmä yaratmalar” kiyadına, angısı tipardan çıktı yazıcının 60 yıldönümünä.
zanet_prezent (2)

Prezentațiyayı açtı Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, angısı kısadan annattı Todur ZANETin yaşamak hem yaratmak yolunu hem da açıkladı neçin Büükelçilik karar aldı bu prezentațiyayı yapmaa. Sora Canabisi söz verdi kiyadın avtoruna.
zanet_prezent (3)

Todur ZANET saa ol dedi Büükelçi Gürol SÖKMENSÜERä bu prezentațiyanın yapılması için hem açıkladı candan şükürlerini Türkiyeyä, TİKAya hem Kişinev TİKA programaların Koordinatoruna Selda ÖZDENOĞLUya “Seçmä yaratmalar” kiyadın çıkarılmasında yaptıkları yardımı için.
zanet_prezent (6)

Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU kutlama sözündä urguladı, ani taa TİKAnın Moldovada hem Gagauziyada proektları başladıı zamannardan beeri Todur ZANET herkerä TİKAnın Moldovada işleyän personelinä yardımnarda bulundu. Onuştan, sıra geldiynän ona da yardımda bulunmaa, TİKA bir tarafta kalmadı hem yazıcının 60 yaşına adanan “Seçmä yaratmalar” kiyadın çıkarılmasında yardımcı oldu.
zanet_prezent (5)

Kutlama sözlerinnän yazıcıya danıştılar Kişinevun “Mihail ÇAKİR” bibliotekasının direktoru Angela VİNTİLÊ hem Modova gagauzların cümne kuruluşun başı Nikolay TERZİ.
zanet_prezent (7)

Prezentațiyanın ofițial payı bittiynän, Todur ZANET baaşladı kendi kiyadını hepsi isteyennerä baaşış imzasınnan.

Prezentațiyada pay aldılar T.C. Kişinev Büükelçiliin diplomatları hem zaametçileri, TİKA personalı, Moldovada bulunan türk işadamnarı, Komrat Devlet Universitetın hem Kongaz S.Demirel lițeyin üüredicileri hem üürencileri, cümne hem politika insannarı, bibliotekacılar.

Prezentațiyada T.C. Kişinev Büükelçilii tarafından koktel verildi, neredä yazıcı hem akademik Todur ZANET isteyenneri ikram etti kendi “ZANET” adlı firma şarabınnan.

BİR CUVAP YAZIN