Ali AKBAŞ Tag

ali_akbas

2014.04.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BOLUMU

“Uyaaaan, Uyaaaaan, Uyan!”

Ali AKBAŞ Avrasya Yazarlar Birliin Genel Kurum Başkanın yardımcısı hem “Kardeş Kalemler” jurnalın baş redaktoru. Büün aramızda olan Türkiyenin en büük poetlarından birisi. 1942-ci yıldan duuması. Yazêr hem büüklär için, hem küçüklär için. Yaratmalarında zengin bir folklor gili kullanêr. Göç Su sereperlär ye Gidennerin ardından Dün askerä Hind`e[1]  Yemen`e Bu gün ekmää Yaban ellerä Dönmezlerdä ondan Yoksa niyä serpsinlär Sirkeci`dän[2]  tren gider Ona pinän verem gider Bir kapana çalar Analar aalar “Oooool, ool” Uşaklar üüsüz Gelinnär dul Sirkeci`dän tren gider Evim daanık veran gider Biz hep atlan geçtik Tuna`dan BöläTAA DERINDÄN