Ankara Tag

Tempo_İyikiDoğdunKaragöz

2019.11.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, TEATRU BOLUMU

Ankarada 5-ci Kukla teatruları Festivali geçti

Gazetamızın geçän nomerindä biz haberledik, ani Canavar ayın (oktäbri) 19-27 günnerindä Türkiyenin baş kasabasında Ankarada oldu “5-ci Halklarası Ankara kukla Festivali”, angısını hazırladı hem geçirdi Ankara “Tiyatro Tempo” kukla teatrusu. Festivaldä pay aldılar 9 devlettän kukla teatruları, rejisörlar, dramaturglar, pantomimocular hem gözlemcilär. Gazetamızın baş redaktoruna da, Allahtan hem Ankara “Tiyatro Tempo” teatrosunun hem da Festivalin direktoru Marina YÜCEnin hem bu teatrunun rejisöru Halük YÜCEnin zaametlerinnän, bir kısmet düştü gözlemci olarak bu Festivaldä pay almaa. Annayasınız deyni naşey o Kukla Festivali, lääzım 9 günä atılasınız bu çirkin hem potreli dünnäädän, neredäTAA DERINDÄN
ankara_aaclik_1

2019.11.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” Ankarada da bakıldı

Canavar ayın (oktäbri) 19-da, açan Gagauziya anêr Aaçlık kurbannarını, Türkiyenin baş kasabasında Ankarada “Gagauzlar” dernää, aaçlıkta ölenneri anmaa deyni, bir toplantı yaptı. Anmak programası “Gagauzlar” dernää başı İrina ÜSÜMBEYLİnin sözündän başladı. O açıkladı, ani artık bu yaslı gün Gagauziyada ofițial uurda bakılacek.  Canavar ayın (oktäbri) 15-dä bölä bir karar kabletti Gagauziya Halk Topluşu deputatları. Sora hepsimiz dua ettik aaçlık yıllarında ölän analarımız hem bobalarımız, kardaşlarımız hem kızkardaşlarımız için hem hepsi geçinmiş senselelerimiz için. Dernek azalarımız litiya için maasuz koliva hazırladı. Litiyayı yaptı dernek azamız popaz Viktor KOPUŞÇU. Kısa bilgi paylaşımındanTAA DERINDÄN
ankara

2013.12.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauz Yerin 19-cu duuma gününü Ankarada baktılar

Kırım ayın (dekabri) 22-dä, Türkiye Respublikasının başkasabasında Ankarada yaşayan gagauzlar Gagauz Yerin 19-cu duuma gününü baktılar. Ankara universitetlerindä üürenän gagauz üürencilär hem burada yaşayan vatandaşlarımız, nicä her kerä, bu yıl da milli yortumuzu kutladılar. Kutlamaya katıldı 50 yakın kişi. Toplantının tertiplemesindä hepsicii pay aldılar. Her zamanki gibi zengin sofra kuruldu, türkülär çalındı, bizim halk oyunlarımız oynandı, bilgi yarışmaları yapıldı. Vatanımızın saalıı için birär filcan kırmızı zayber şarabı da içildi. Lääzım sölemää, ani bu kutlamalar Ankarada 2010-cu yıldan bu yana kadar her yıl yapılêr. İlk kutlamalar üürencilerin önderciliindä yapılardı, ama soraTAA DERINDÄN