Avdarma Tag

avdarma_aaclik (1)
Bu yıl, Canavar ayın (oktäbri) 19-da Gagauziyada “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”n seftä ofițial bakmasında, Avdarmada açtılar bir Çasovnä bu küüdä 1941-1945 yıllarında tiftan ölän 575 kişiyi hem 1946-1947 yılında aaçlıktan ölän 583 kişiyi anmaa deyni. Çasovnä düzüldü Avdarma küüyün mețenatlarının parasınnan. Bu önemni gündä kabaatsız ölenneri anmaa deyni, küüyün popazının Ay-Boba Konstantinın teklifinä görä, Avdarmanın mezarlıına beşüzdän zeedä insan geldi. Çasovnänin ayozlanmasını hem raametli olannarı anmak slujbasını yaptılar arhimandrit Andrey (“Marfa hem Mariya” manastırın bakımcısı), Kiriyet küüyün popazı Ay-Boba Nikolay hem Ay-Boba Konstantinın. Çasovnänın açılmasında söz tuttular küüyün insannarı. GötüdüTAA DERINDÄN
olimp_avdarma_eskisehir_1

2016.01.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Avdarmalı Valeriy KAPSAMUN bilim Olimpiadasında birinci oldu

2015-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 24-25 günneri arası Türkiyenin Eskişehir kasabasında “2-ci Türk dünnäsı bilim Olimpiadasının” 11-15 yaş arasısı üürencilerin proektlarının yarışmak finalı oldu. Olimpiada yapıldı “Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği” hem “Eskişehir Kültür Başkenti Ajansı” yardımınarınnan hem çalışmalarınnan. Olimpiada “Dizayn” hem “Buluş” (izobreteniye) uurlarında oldu. Onnarda pay almaa deyni 16 devlettän 257 proekt yollandı. Finala 100 proekt alındı (Türkiyedän 60, başka devletlerdän da 40). Büük sevinmeliklän bildireriz, ani “2-ci Türk dünnäsı bilim Olimpiadasının” “Dizayn” dalında birinci eri aldı Avdarmanın “Dimitriy ÇELENGİR” adına teoretik liţeyin üürencisi Valeriy KAPSAMUN. O getirdi burayıTAA DERINDÄN
avdarma_karnaval_muzeya

2015.01.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ANSAMBLİLÄR, KULTURA BOLUMU

Avdarma ansamblisi gagauzları yakışıklı gösterdi

Her yılın, katoliklerin Koladasına (Kırım ayın 25-şi) karşı, Kişinevun incäzanaat Milli muzeyindä uşaklara deyni yapılêr yortu “Muzey Karnavale”. Yortuda uşaklar göstererlär kendi yaratmaklarını, milli oyunnarı hem giyimneri, okuyêrlar peet hem annatma, çalêrlar türkü. Bu yıl “Muzey Karnavale” yortusunda, gagauzları hem Gagauziyayı göstermää deyni, Kişineva gitti Avdarma küüyün “D. ÇELENGİR” liţeyin üürenci ansamblisi. Ansambliya arka hem yardımcı olmaa deyni, uşaklarlan bilä geldilär onnarın üürencileri Mariya İvanovna MARİNOVA, Steşa İvanovna POPAZ hem liţeyin direktoru Elena Födorovna KARAMİT. Nicä annatı redakţiyamıza Elena Födorovna: “Liţeyin ansamblisi şaştırdı hepsini kim siiretti onun programasını. Gagauz oyunnarındaTAA DERINDÄN