Başkan Tag

avdarma_aaclik_

2019.11.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Nedän acaba Başkan sustu?

“Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”ndä Gagauziya Başkanından hem Başkanın presasından ne bir söz sızdı ne da yazı çıktı.TAA DERINDÄN
yas4

2014.05.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Neçin susêrlar Gagauziya Başkanın hem GHTnın ofiţial saytları

Büünkü günädän Gagauziya Başkanın hem GHTnın ofiţial saytlarında Türkiyenin Soma kasabasında olan tragediyaylan ilgili bir acızgannık açıklaması yok. Gagauziyanın herbir tarafından açızgannık mesajları gelerlär. Gagauziya Başkanın hem GHTnın ofiţial saytları susêrlar. Başkannıın hem GHTnın Türkiyenin Somada kaybelän insannar için cannarı acımêêr mı, acızganıkları yok mu?TAA DERINDÄN