Birlikte iyilik Tag

komrat_usak_oyun_meydani

2015.07.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Birlikte iyilik” cümnä Birlii sözündä durdu

Üç ay geeri “Birlikte iyilik” cümnä Birlii bildirdi, ani bu Birlik Komrat kasabasının DSU maalesindä uşak oyun meydancıını kuracek. Bu sözlär erinä getirildi. Meydancıın açılışında pay alan “Birlikte iyilik” cümnä Birlii başı Ruslan GARBALI açıkladı, ani “uşak oyun meydancıını kurmaa deyni cümnä Birliinä danıştılar Komradın bu maalesindä yaşayan uşakların analar-bobaları. Onarlan birliktä biz hazırladık meydancıın shemasını hem bu iş için materialları hem kuvetleri topladık. Da te şindi Komradın S. Lazo sokaanda bulunan çok katlı evin aulunda bu oyun meydancıını açtık”. Bu uşak oyun meydancıın açılışı taa Çiçek ayında lääzımdı olsun.TAA DERINDÄN