Canvar yortuları Tag

canavar_4

2014.11.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA BOLUMU

Gagauzlarda Canvar yortuları başlêêr

Canavar yortuları. (Kasım ayın 24-30 günneri arası bakılêr). Canavar yortuları gagauzlarda “bakêrlar canavarlara: hayvannarı yabanılardan korumaa deyni”. Ama esaba alarak onu, ani Canavar yortularında diil läzım kullanmaa kesän, delän, deşän, yaran (makaz, buçak, nacak, diiren, tırpan h.b.) gibi tertipleri, var nicä saymaa ani evelki vakıtlarda Canavar yortularını bakılarmış başka bir sebeplän: gagauzların peydalanmasınnan ilgili legendaylan. Binnärcä yıl geçtiktän sora, açan Canavar yortusunun aslı sebepi unudulmuş, bu yortuyu hayvancılık adetlerinä iliştirmişlär. “Canavar yortuları bakılêr açan tutulêr Kolada orucu: bakılêr 3 gün yaalıda 3 gün da oruçtan (kimileri aftaylan bakarmışlar)”. Bu günnerdä,TAA DERINDÄN