Cemil ÇİÇEK Tag

Mehmet_Selim_KARTAL

2014.05.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Tekzip (Oproverjenie)

Gagauz Yerin Başkanının internet saytlarında Hederlez ayın (may) 9-da yayınnanan statyanın bakışlarını sadä o statyatı yazan kişinin bakışları olarak kablederim, o bakışların Gagauz kardaşlarımızın Türkiyeyä karşı duyguları olmasını inanmêêrım. Kardaşlık sıralarına görä kritikalı bakışların insan arasına çıkarılmasından öncä onnar aylä içindä lääzım açıklansın hem paylaşılsın. Ama bu sırasınca yapılmadı. “Bulanık suda balık tutmaa” isteyennerä kolaylık verilmemesi için görüşlerimi açıktan paylaşmaa isteerim. Ama açıklamam Gagauz kardaşlarıma deyni diil, açıklamam statyayı yazana deyni. - Sayın Cemil Çiçek Moldovaya Türkiye Büük Millet Meclisi (parlamentı – nışan “AS”) Başkanı olarak vizit yaptı. Canabisinin mesajları birTAA DERINDÄN
gagauziya_yazi

2014.05.22,Konstantin TAUŞANCI TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Büük Millet Meclisi (parlament) Başkanına

Sayın Cemil Çiçek! Bendän sizä yalvarmak – afediniz bizim başkanı, o bir genç, annamaz adam, şaşırdı kendini, unuttu neredä bulunêr. O bilmeer, nasıl biz (1990-1994) avtonomiyamızı kurduk ozaman. Bizä ozaman çok zordu – Türkiye, kardaş olarak, çok yardım etti bizim eni avtonomiyamıza, eni universitetımıza. Bizim halkta eskidän var ölä söz – hayırsız adam üzünü kaybetmiş. O (başkan – nışan “AS”) bizdä master provokaţiya hem falsifikaţiya yapmaa. Bizä geçärkan (1990-1994) vardı u zamanda da provokatorlar iki halkın arasında (Moldova-Gagauziya) problema yapmaa. Siz ona (başkana – nışan “AS”) bakmayınız, o nasıl geldi,TAA DERINDÄN
formuz_bakis
(Gagauziya başkanı Mihail FORMUZALın saytlarında Hederlez ayın 9-da hem 10-da çıkan “Мнение: партия Эрдогана допустила новую ошибку в Гагаузии” yazı için bir düşünmäk) Hederlez ayın 8-9 günnerindä Moldovada ofiţial vizitlan bulundu Türkiye Büük Milli Meclisi (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEK. Hederlez ayın 8-dä Canabisini “yalancı amerika sırıtmasınnan” tuz-ekmeklän karşladı Gagauziyanın başkanı Mihail FORMUZAL. Yalancı, zerä, taa etiştirämedi Türkiye Büük Milli Meclisı (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEK Gagauziyadan ayırılmaa, nicä Mihail FORMUZALın öndercilii altında olan “Edinaya Gagauziya” cümne kuruluşun www.edingagauz.com saytında Hederlez ayın (may) 9-da peydalandı Türkiyeyä hem Türkiyenin öndercilerinä karşı püsür hemTAA DERINDÄN
leankaylan1
Hederlez ayın 8-9 günnerindä Moldovada ofiţial vizitlan bulundu Türkiye Büük Milli Meclisı (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEK. Vizit zamanında, Hederlez ayın 8-dä, Canabisi buluştu Moldova Parlamentın spikerınnan İgor KORMANnan hem bir vizit Gagauziyaya yaptı. Ayrıca sayın Cemil ÇİÇEK buluştu Moldova prezidentınnan Nikolae TİMOFTİylän. Hederlez ayın 9-dä TBMM başkanı Cemil ÇİÇEK buluştu Moldovada yaşayan Türkiye vatandaşlarınnan hem işadamnarınnan. Bundan kaarä TBMM başkanı buluştu Moldova premyer-ministrusunnan İurie LEANKAylan. Hep o günü Moldovada Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL hem onun eşi Banu KARTAL TBMM başkanı Cemil ÇİÇEKä hem Türkiye delegaţiyasına imek verdilär. İmektä payTAA DERINDÄN
camil_çiçek 3

2014.05.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

TBMM başkanı Cemil ÇİÇEK Komrata geldi

Hederlez ayın 8-9 günnerindä Moldovada ofiţial vizitlan bulunêr Türkiye Büük Milli Meclisı (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEK. Vizitin ilk günündä sayın Cemil ÇİÇEK Moldova Parlamentın spikerınnan İgor KORMANnan buluştu. Üülendän sora da Cemil ÇİÇEK hem İgor KORMAN Gagauziyaya geldilär. Gagauziyada Canabilerini Başkannık binasının önündä tüz-ekmeklän karşladılar Gagauziya Başkanı Mihail FORMUZAL hem Gagauziya Halk Topluşu başı Dimitriy KONSTANTİNOV hem da Gagauziyanın uşakları. Nedän sora büük musaafirlerä kısa bir konţert gösterildi. Komratta TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK hem Moldova Parlamentın spikerı İgor KORMAN Gagauziya Başkanınnan, GHT Başınnan, İspolkom hem GHT deputatlarınnan buluştular. Ayırı birTAA DERINDÄN
Nikolae

2013.12.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Nikolae TİMOFTİ Türkiyeyä vizit yaptı

Kırım ayın 17-18 günnerindä Moldova Prezidentı Nikolae TİMOFTİ Türkiye Respublikasına bir vizit yaptı. Vizit programasının ikinci günündä Canabisi buluştu Türkiye Prezidentı Abdullah GÜLlän, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞANnan hem Türkiye Respublikasının Büük Meclisı (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEKlän. Moldova prezidentın basın merkezi “Ana Sözü”nä deyni açıkladı, ani ofiţial vizit başladı Nikolay TİMOFTİnin Türkiye Respublikasının kurucusunun hem ilk prezidentın Mustafa Kemal ATATÜRKün mezarına, ANITKABİRä vizitindan. Burayı Moldova prezidentı koydu çiçek feneţi hem, saygı duruşundan sora, ANITKABİR muzeyinin şan tefterindä saygı yazılarını yazdı. Sora, Türkiyenin başkasabası Ankaranın Çankaya bölümündä bulunan Türkiye prezidentın PalatasındaTAA DERINDÄN