feridayving Tag

eko_3_
Türkiyenin anılmış suya serbest dalışçıykası hem su altı hokeyi oyuncusuykası, feridayvingta (su altına serbest dalış) dünnää rekordsmenkası hem bu uurda Türkiye rekorduunu elindä tutan Şahika ERCÜMEN Komrat gölünä daldı. Ekologiya akțiyası olarak, bu iş yapıldı Baba Marta ayın 22-dä taman “Dünnää su günü”ndä. Komrat gölünä dalmasınnan Şahika ERCÜMEN savaştı dünneyin hem Gagauziyanın su varlıkların kirletmesi problemasına bakış çektirmää. Şahika ERCÜMENin bu akțiyası yapıldı Türkiye çevrä hem kasabalar Ministerliin, Gagauziyanın, Gagauziya üstolan durumnarı Upravleniyasının hem Komrat primariyasının kanadı altında.TAA DERINDÄN