Gagauziya Tag

ataturk_anma_gunu (1)

2019.11.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

T.C. Büükelçiliindä ATATÜRKün ölüm Günü anıldı

Kasımın 10-da Moldova Türkiye Büükelçiliindä anıldı Türkiye Respublikasının kurucusunun hem bütün Türk dünnääsının Atasının hem da XX-ci üzyılın en anılmış liderin Mustafa Kemal ATATÜRKün raametli olması Günün 81-ci yılı. Anma sırasına katıldılar Türkiye Büükelçiliin hem TİKA Kişinev programaların Koordinatorluunun personalı, Türkiye Büük Millet Meclisi (Türkiye Parlamentı) deputatlı, Gagaiyaya V-ci Halklararası “Invest  Gagauzia-2016” investiţiya forumuna gelän türk iş adamnarı, politikacılar hem da Moldovada yaşayan türk vatandaşları. Anma sırası balşadı saat 09-05-tä (bu kıpımda 1938-ci yılın Kasımın 10-da durgunmuş Mustafa Kemal ATATÜRKün girgin hem raatsız ürää). Yavaşıcık yarıya indirilän Türkiey Bayraanın önündä bir minutlukTAA DERINDÄN
onur_turkiye_yol (1)

2019.11.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Türkiye kompaniyası Komrat çevrä yolunu yapêr

Evropa rekonstrukțiya hem ilerlemä bankasının hem Evroninvestbankın verdii kreditlän (59,5 milion evro) Türkiyedän “Onur” kompaniyası Gagauziyanın baş kasabasının dolayına en eni tehnologiyalara görä 19 kilometralık uzunnuunda çevrä yolu yapêr. Komrat çevrä yolu 2021-ci yolda başarılacek, nedän sora o olacek Gagauziyanın hem Moldovanın dünnää standartlarına görä yapılmış en modern bir yolu. Şindi sa burada işlär bir yıl kadar sürter hem yolun yaklaşık yarısı artık yapıldı. Nicä bildirdi “Onur” kompaniyanın önetim kurulu başkanı İhsan ÇETİNCEVİZ “Şindi proektı aslıya çıkamaa deyni burada 322 kişi çalışêr. Onnarın 42-si Türkiyedän hem 282-si da Gagauziyadan. Sora,TAA DERINDÄN
Kasim_DSC_0730

2019.11.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kasımın 7-si – Kasım yortumuz!

Kasımın (noyabri) 7-dä gagauzlar Kasım yortusunu bakêrlar. KASIM günü, “Canavar yortuları”nan hem “Hederlez” yortusunnan bilä, sayılêr gagauzların 3 en büük milli hem maanalı yortularından birisi. O bakılêr Kasım ayın (noyabri) 7-dä. Evel, iki ţıklalık halk kalendarinä görä, Kasım gününnän gagauzlarda başlardı kış. Bu gündä çorbacılar çobandan koyunnarı ayırêrlar hem getirerlär onnarı evä. Evel sa koyunnarı yazlıklardan kışlalara geçirärdilär, çobannarlan hem çıraklarlan esapları kapadardılar. Ozaman para insanda siirek olduu için, çobanın istediinä görä, onunnan ekinnän yada fulkaylan (biyaz ekin, banatka), ya boodaylan, ya papşoylan yada ikisinnän bilä ödeşärmişlär. Bundan sora çobannarlan enidän annaşarmışlar, da HederlezdäTAA DERINDÄN
avdarma_aaclik_

2019.11.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Nedän acaba Başkan sustu?

“Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”ndä Gagauziya Başkanından hem Başkanın presasından ne bir söz sızdı ne da yazı çıktı.TAA DERINDÄN
avdarma_aaclik (1)
Bu yıl, Canavar ayın (oktäbri) 19-da Gagauziyada “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”n seftä ofițial bakmasında, Avdarmada açtılar bir Çasovnä bu küüdä 1941-1945 yıllarında tiftan ölän 575 kişiyi hem 1946-1947 yılında aaçlıktan ölän 583 kişiyi anmaa deyni. Çasovnä düzüldü Avdarma küüyün mețenatlarının parasınnan. Bu önemni gündä kabaatsız ölenneri anmaa deyni, küüyün popazının Ay-Boba Konstantinın teklifinä görä, Avdarmanın mezarlıına beşüzdän zeedä insan geldi. Çasovnänin ayozlanmasını hem raametli olannarı anmak slujbasını yaptılar arhimandrit Andrey (“Marfa hem Mariya” manastırın bakımcısı), Kiriyet küüyün popazı Ay-Boba Nikolay hem Ay-Boba Konstantinın. Çasovnänın açılmasında söz tuttular küüyün insannarı. GötüdüTAA DERINDÄN
TURKSAV_Zanet

2015.05.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Todur ZANETä TÜRKSAVın ödülü veridi

Hederlez ayın (may) 18-dä Ankarada TÜRKSAVın (Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı) “19. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet ödülü (2014)” verildi.  Ödüllerin verilmä toplantısı Kazakistanın Türkiye Büükelçiliindä olan “Kazak Hanlığı 550. Yıl” konferenţiyanın çerçevesindä yapıldı. Toplantının başında “Kazak Hanlığı 550. Yıl” dokumental film gösterildi. Sora ödül vermä sırasının hem konferenţiyanın açılış sözlerini yaptılar: Yahya AKENGİN, TÜRKSAV önetim Kurulu başkanı; İlyas DEMİRCİ, TDMMB (Türkiye Mühendislär hem Mimarlar Birlii) baş sekretari; Prof. Dr. Canseyit TUYMEBAYEV, Kazakistan Ankara Büükelçisi. Konferenţiyanın dokladlarını yaptılar  Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ, Halklararası Türk Akademiyasının başkanı hem Prof. Dr. RefikTAA DERINDÄN
cosmekuuyu_1

2015.05.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büükelçi Mehmet Selim KARTAL Çöşmä küüyünnän tanıştı

Hederlez ayın (may) 8-dä, Çöşmä küüyün eski primarın Pötr ÇEBANın teklifinä görä, Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL bu küüyä ofiţial olmayan bir vizit yaptı. Canabisini Çöşmä küüyndä okadar beklärdilär, ani herbir buluşmasında kendisini şenniklän, çiçeklän hem tuz-ekmeklän karşladılar. Küüyün girişindä Mehmet Selim KARTALı hem onunnan bilä gelän gazetamızın baş redaktorunu Todur ZANETi tuz-elmeklän karşladılar küüyün insannarı, eski primarı hem şindi primarlaa kandidat Pötr ÇEBAN. Küüyün gözäl peyzajınnan tanıştıktan sora, ilk buluşma noktası küüyün gimnaziyası oldu. Burada üüsek musaafirlerä tuz-ekmeklän hem çiçeklän karşı çıktılar gimnaziyanın direktoru Konstantin MOMÇA, üüredicilär hem milliTAA DERINDÄN
ispolkom_halk_toplusu

2015.04.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

İspolkom var hem artık emin etti

Çiçek ayın 30-da, saat 12-00 Gagauziya Halk Topluşu, diiştirip “İspolkom için” zakonu, Gagauziya İspolkom azaları için oy verdi. Gagauziya Başkanı İrina VLAHın İspolkoma teklif ettii kandidatlar hepsi kabledildi. Kendi tarafında GHT Yustiţiya Upravleniyasının başına (Halk Topluşun tarafından teklif ediler) İvan KROYTORu ayırdı. Halk Topluşun oturuşundan sora eni İspolkom azaları emin ettilär. GAGAUZİYANIN İSPOLKOMU: İrina Födorovna VLAH, Gagauziya Başkanı – İspolkomun predsedateli; Vadim Petroviç ÇEBAN – İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı; Olesä Födorovna TANASOGLU – İspolkom predsedatelin yardımcısı; Mariya Dimitrievna BORDENÜK – ekonomika ilerlemesi Upravleniyanın başı; Anna Georgievna NÄGOVA – Başkanın hemTAA DERINDÄN
Cavusogu_Komrat_1

2015.04.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Türkiye dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun vizitı

Çiçek ayın (aprel) 2-dä, Moldovaya ofiţial vizitlan bulundu Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU. Canabisinin vizit programasına görä günün ilk payında buluşmaklar Kişinevda oldu, ikinci payında da – Komratta. Vizit programasına katıldılar Moldovada Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Türkiyedä  Moldova Büükelçisi İgor BOLBOCEANU, TİKA delegaţiyasının başı Mahmut ÇEVİK. İlk buluşma Protokola görä Türkiye dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun ilk buluşması Moldova dışişleri hem Evropaya intergraţiya ministrusunnan Natalia GERMANnan oldu. Buluşmada taraflar urguladılar, ani iki devlet arasında ilişkilär pek üüsek uurda bulunêrlar hem açıkladılar, ani ileri dooru da karşılıklı politika dialogu,TAA DERINDÄN
TC_disisleri_bina

2015.03.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Türkiye Dışişleri Bakannıın açıklaması

No: 92, 23 Mart 2015, Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi’nde 22 Mart 2015 Tarihinde Düzenlenen Başkanlık Seçimleri Hk. Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi başkanlık seçimlerinin 22 Mart 2015 tarihinde demokratik ve barışçıl bir ortamda gerçekleştirilmesinden memnuniyet duymaktayız. İlk turda yeterli oyu alarak Gökoğuz halkının tercihleri doğrultusunda Başkan olarak seçilen Sayın Irina Vlakh’ı kutluyoruz. Seçimlerin Gökoğuz Yeri ve Moldova için hayırlı olması diliyoruz. Türkiye, yeni Gökoğuz Yeri Başkanı’yla da evvelce olduğu gibi Moldova’nın toprak bütünlüğü temelinde, soydaşlarımızın refah ve çıkarları istikametinde işbirliği içinde olmayı sürdürecektir. (Türkiye türkçesindä)TAA DERINDÄN