Gagauziya Tag

TURKSAV_Zanet

2015.05.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Todur ZANETä TÜRKSAVın ödülü veridi

Hederlez ayın (may) 18-dä Ankarada TÜRKSAVın (Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı) “19. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet ödülü (2014)” verildi.  Ödüllerin verilmä toplantısı Kazakistanın Türkiye Büükelçiliindä olan “Kazak Hanlığı 550. Yıl” konferenţiyanın çerçevesindä yapıldı. Toplantının başında “Kazak Hanlığı 550. Yıl” dokumental film gösterildi. Sora ödül vermä sırasının hem konferenţiyanın açılış sözlerini yaptılar: Yahya AKENGİN, TÜRKSAV önetim Kurulu başkanı; İlyas DEMİRCİ, TDMMB (Türkiye Mühendislär hem Mimarlar Birlii) baş sekretari; Prof. Dr. Canseyit TUYMEBAYEV, Kazakistan Ankara Büükelçisi. Konferenţiyanın dokladlarını yaptılar  Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ, Halklararası Türk Akademiyasının başkanı hem Prof. Dr. RefikTAA DERINDÄN
cosmekuuyu_1

2015.05.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büükelçi Mehmet Selim KARTAL Çöşmä küüyünnän tanıştı

Hederlez ayın (may) 8-dä, Çöşmä küüyün eski primarın Pötr ÇEBANın teklifinä görä, Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL bu küüyä ofiţial olmayan bir vizit yaptı. Canabisini Çöşmä küüyndä okadar beklärdilär, ani herbir buluşmasında kendisini şenniklän, çiçeklän hem tuz-ekmeklän karşladılar. Küüyün girişindä Mehmet Selim KARTALı hem onunnan bilä gelän gazetamızın baş redaktorunu Todur ZANETi tuz-elmeklän karşladılar küüyün insannarı, eski primarı hem şindi primarlaa kandidat Pötr ÇEBAN. Küüyün gözäl peyzajınnan tanıştıktan sora, ilk buluşma noktası küüyün gimnaziyası oldu. Burada üüsek musaafirlerä tuz-ekmeklän hem çiçeklän karşı çıktılar gimnaziyanın direktoru Konstantin MOMÇA, üüredicilär hem milliTAA DERINDÄN
ispolkom_halk_toplusu

2015.04.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

İspolkom var hem artık emin etti

Çiçek ayın 30-da, saat 12-00 Gagauziya Halk Topluşu, diiştirip “İspolkom için” zakonu, Gagauziya İspolkom azaları için oy verdi. Gagauziya Başkanı İrina VLAHın İspolkoma teklif ettii kandidatlar hepsi kabledildi. Kendi tarafında GHT Yustiţiya Upravleniyasının başına (Halk Topluşun tarafından teklif ediler) İvan KROYTORu ayırdı. Halk Topluşun oturuşundan sora eni İspolkom azaları emin ettilär. GAGAUZİYANIN İSPOLKOMU: İrina Födorovna VLAH, Gagauziya Başkanı – İspolkomun predsedateli; Vadim Petroviç ÇEBAN – İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı; Olesä Födorovna TANASOGLU – İspolkom predsedatelin yardımcısı; Mariya Dimitrievna BORDENÜK – ekonomika ilerlemesi Upravleniyanın başı; Anna Georgievna NÄGOVA – Başkanın hemTAA DERINDÄN
Cavusogu_Komrat_1

2015.04.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Türkiye dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun vizitı

Çiçek ayın (aprel) 2-dä, Moldovaya ofiţial vizitlan bulundu Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU. Canabisinin vizit programasına görä günün ilk payında buluşmaklar Kişinevda oldu, ikinci payında da – Komratta. Vizit programasına katıldılar Moldovada Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Türkiyedä  Moldova Büükelçisi İgor BOLBOCEANU, TİKA delegaţiyasının başı Mahmut ÇEVİK. İlk buluşma Protokola görä Türkiye dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun ilk buluşması Moldova dışişleri hem Evropaya intergraţiya ministrusunnan Natalia GERMANnan oldu. Buluşmada taraflar urguladılar, ani iki devlet arasında ilişkilär pek üüsek uurda bulunêrlar hem açıkladılar, ani ileri dooru da karşılıklı politika dialogu,TAA DERINDÄN
TC_disisleri_bina

2015.03.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Türkiye Dışişleri Bakannıın açıklaması

No: 92, 23 Mart 2015, Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi’nde 22 Mart 2015 Tarihinde Düzenlenen Başkanlık Seçimleri Hk. Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi başkanlık seçimlerinin 22 Mart 2015 tarihinde demokratik ve barışçıl bir ortamda gerçekleştirilmesinden memnuniyet duymaktayız. İlk turda yeterli oyu alarak Gökoğuz halkının tercihleri doğrultusunda Başkan olarak seçilen Sayın Irina Vlakh’ı kutluyoruz. Seçimlerin Gökoğuz Yeri ve Moldova için hayırlı olması diliyoruz. Türkiye, yeni Gökoğuz Yeri Başkanı’yla da evvelce olduğu gibi Moldova’nın toprak bütünlüğü temelinde, soydaşlarımızın refah ve çıkarları istikametinde işbirliği içinde olmayı sürdürecektir. (Türkiye türkçesindä)TAA DERINDÄN
kara_yimirta
Bu yıl Çiçek ayın 29-da biz tiparladıydık yazıyı “Komisiya angı yımırtayı yımırtlayacek: biyazı mı, karayı mı?” (bak: http://anasozu.com/komisiya-angi-yimirtayi-yimirtlayacek-biyazi-mi-karayi-mi/), neredä Moldova hem Gagauziya arasında kurulan parlament komisiyası (çalışmak grupası) çalışmasını inceledik. Bu çalışmanın sonunda Moldova Parlamentının tarafından ilk okumakta kabledildi “Kimi zakonnara diiştirilmäk hem enilenmäk yapmak zakon proektı”. Bu proekt Gagauz cümnesinin arasında hem Gagauziya Halk Topluşunda kara yımırta olarak kabledildi. “Orak ayın (iyül) 18-dä Moldova Parlamentının tarafından ilk okumakta kabledilän kimi zakonnara diiştirilmäk hem enilenmäk yapmak zakon proektı için” Gagauziya Halk Topluşun AÇIKLAMASI (rus dilindä kabledildi) ЗАЯВЛЕНИЕ об отношении кTAA DERINDÄN
Mehmet_Selim_KARTAL

2014.05.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Tekzip (Oproverjenie)

Gagauz Yerin Başkanının internet saytlarında Hederlez ayın (may) 9-da yayınnanan statyanın bakışlarını sadä o statyatı yazan kişinin bakışları olarak kablederim, o bakışların Gagauz kardaşlarımızın Türkiyeyä karşı duyguları olmasını inanmêêrım. Kardaşlık sıralarına görä kritikalı bakışların insan arasına çıkarılmasından öncä onnar aylä içindä lääzım açıklansın hem paylaşılsın. Ama bu sırasınca yapılmadı. “Bulanık suda balık tutmaa” isteyennerä kolaylık verilmemesi için görüşlerimi açıktan paylaşmaa isteerim. Ama açıklamam Gagauz kardaşlarıma deyni diil, açıklamam statyayı yazana deyni. - Sayın Cemil Çiçek Moldovaya Türkiye Büük Millet Meclisi (parlamentı – nışan “AS”) Başkanı olarak vizit yaptı. Canabisinin mesajları birTAA DERINDÄN
formuz_bakis
(Gagauziya başkanı Mihail FORMUZALın saytlarında Hederlez ayın 9-da hem 10-da çıkan “Мнение: партия Эрдогана допустила новую ошибку в Гагаузии” yazı için bir düşünmäk) Hederlez ayın 8-9 günnerindä Moldovada ofiţial vizitlan bulundu Türkiye Büük Milli Meclisi (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEK. Hederlez ayın 8-dä Canabisini “yalancı amerika sırıtmasınnan” tuz-ekmeklän karşladı Gagauziyanın başkanı Mihail FORMUZAL. Yalancı, zerä, taa etiştirämedi Türkiye Büük Milli Meclisı (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEK Gagauziyadan ayırılmaa, nicä Mihail FORMUZALın öndercilii altında olan “Edinaya Gagauziya” cümne kuruluşun www.edingagauz.com saytında Hederlez ayın (may) 9-da peydalandı Türkiyeyä hem Türkiyenin öndercilerinä karşı püsür hemTAA DERINDÄN
yas4

2014.05.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Neçin susêrlar Gagauziya Başkanın hem GHTnın ofiţial saytları

Büünkü günädän Gagauziya Başkanın hem GHTnın ofiţial saytlarında Türkiyenin Soma kasabasında olan tragediyaylan ilgili bir acızgannık açıklaması yok. Gagauziyanın herbir tarafından açızgannık mesajları gelerlär. Gagauziya Başkanın hem GHTnın ofiţial saytları susêrlar. Başkannıın hem GHTnın Türkiyenin Somada kaybelän insannar için cannarı acımêêr mı, acızganıkları yok mu?TAA DERINDÄN
deny_pobedi

2014.05.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya Enseyiş Gününü kutladı

Hederlez ayın (may) 9-da Gagauziyanın herbir küüyündä hem kasabasında II-ci dünnä cengindä Enseyiş Günün 69-cu yıldönümü bakıldı. En büük meropriyatiyalar Komratta geçti. Komratta kutlamlarda pay alannar paradlan örüdülär kasabanın Kurtarıcı-askerlerin memorialana. Paradta pay aldılar Gagauziyanın hem Komradın öndercileri, GHT hem Moldova parlamentın deputatları, afgan cengin veterannarı, iş veterannarı hem sıradan insannar. Kutlamalar sırasında memoriala çiçek hem venok koyuldu hem anmak mitingı oldu. Not. Büün Gagauziyada II-ci dünnä cengin sadä iki veteranı yaşêêr.TAA DERINDÄN