Gagauziya Tag

cavushoglu_gagauziya (11)
Harman ayın 27-dä Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Moldovaya ofițial vizitın programasına görä, Gagauziyaya bir vizit yaptı. Vizitın baş olayı oldu Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun ofițial açılışı sırası. Türkiyedän üüsek musaafiri Gagauziya Başkannık hem Halk Topluşu binasının önündä karşladılar Gagauziya öndercileri Başkan İrina VLAH hem Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA. Nedän sora uşak oyun ansamblisi, binanın önündeki meydanında, musaafirlerin hatırına, bir gagauz oyunu oynadı. Bundan sora Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Gagauziya öndercilerinnän bir buluşma yaptı. Buluşmada pay aldı Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER da.TAA DERINDÄN
Cavusoglu_1
Harman ayın 26-dä ofițial bir vizitlan Moldovaya geldi Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU. Vizit zamanında Canabisi pay alacek Türkiye-Moldova Üüsek düzeyli stratecik işbirlii Konseyin alt mehanizması olan Ortak stratecik plannama Grupasının toplantısında hem Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Baş konsulluun ofițial açılışı yapacek. Büün Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU buluştu Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusunnan Oleg ȚULÄylan. Buluşmadan sora olan pres-konferențiyada Mevlüt ÇAVUŞOĞLU bildirdi, ani 2021-ci yılda, Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın katılmasınnan Moldovada olacek Türkiye-Moldova Üüsek düzeyli stratecik işbirlii Konseyin ikinci toplantısına hazırlamalar başladı. MevlütTAA DERINDÄN
Karamit_brifing_

2020.07.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Bizi, GAGAUZLARI, bu yoldan kimsey sapıdamayacek!

2018-ci yılın Canavar ayın (Oktäbri) 16-da Gagauziya Halk Topluşunda kabledilän “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonu hemen pek islää işlemää başladı. Ama bitki vakıtlarda onun dolay yanında fasıl eşinmeklär çeketti hem o eşinmeklerin ardında durannar cümneyi maasuz yannış yola sapıtmaa savaşêrlar. Bu üzerä Orak ayın (iyül) 21-dä bu Zakonun avtorları GHT deputatları Elena KARAMİT, Ekaterina JEKOVA hem Mihail JELEZOGLU, eşinnenneri erinä koymaa deyni, bir brifing verdilär, neredä, bu Zakonnan ilgili olarak, cümne insana açıklamaklar hem aydınnatmaklar yaptılar (bak: https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=BEFjkY7DGCs&feature=emb_logo). Brifingı açtı GHT deputatı Ekaterina JEKOVA: “Saygılı Gagauziyanın yaşayannarı, bilersiniz, ani birbuçukTAA DERINDÄN
cendem_kapusu_1
Artık 4-cü gün sıravardı Gagauziyada kronavirusa ulaşannarın sayısı büüyer. Dün bu țıfra birdä 30% – Gagauziyada bir gündä ulaşannarın sayısı 45 kişi. Bu  Moldovada bir gündä hepsi ulaşannarından – 264 kişidän – 17% yapêr Şindi Gagauziyada 646 kişidä COVID-19-za test pozitiv çıktı. Gagauziya rayonnarına görä dün, 05.06.2020 günündä, ulaşannar: Çadır – 344 (+20), Komrat – 191 (+25), Valkaneş – 111 (+0). Herliim insan sayısına görä esap yaparsak, Gagauziya hep 1-ci erdä kalêr – bir bin cana ulaşan sayı 0,34%. Bundan kaarä ötöögün koronavirus baterinä 83 yaşındakı adam raametli oldu. İşlärTAA DERINDÄN
covid_07.06.2020

2020.06.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu

07.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 9551; ölennerin sayısı – 335; alışannarın sayısı – 5638. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 493: Çadır rayonu – 344; Komrat rayonu – 191; Valkaneş rayonu – 111. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 3932; karı kulluu – 5579 (onnarın arasından üklü olan karılar – 89).TAA DERINDÄN
ateş_1

2020.06.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya “korona”dan cızır-bızır yanêr

İki gün sıravardı Gagauziyada kronavirusa ulaşannarın sayısı Moldovada bir gündä hepsi ulaşannarından 13% yapardı. Dün, 05.06.2020 günündä, bu țifra 15% oldu –  35 kişi (Moldovada bir 05.06.2020 günündä ulaşannar – 229). Gagauziya rayonnarına görä dün ulaşannar: Çadır – 16, Komrat – 15, Valkaneş – 4. İnsan sayısına görä esap yaparsak, koronavirusa ulaşannar sayısında Gagauziya hep 1-ci erdä kalêr – bir bin cana ulaşan sayı 0,26%.TAA DERINDÄN
covid_06.06.2020

2020.06.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu

06.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 9247; ölennerin sayısı – 323; alışannarın sayısı – 5240. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 493: Çadır rayonu – 315; Komrat rayonu – 167; Valkaneş rayonu – 108. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 3819; karı kulluu – 5428 (onnarın arasından üklü olan karılar – 89).TAA DERINDÄN
ateş_1

2020.06.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

GAGAUZİYA COVID-19-dan YANÊR: Moldovada 1-ci erä çıktık

Moldova saalık ministerlii açıkladı, ani son 24 saatta Moldovada 247 kişidä COVID-19 testı pozitiv çıktı. Onnarın arasından 32-si Gagauziyadan (Çadır rayonu – 18, Komrat rayonu – 12, Valkaneş rayonu – 2) – bu da bir gündä hepsi ulaşannarın 13%-ti. Bölä baktıynan bütün Moldova statistikasına görä Gagauziya 3-cü erdä (1-ci Kişinev, 2-ci – Balț). Ama bu diil dooru, zerä insan sayısına görä bakarsak, ozaman țifralar diișer, da haliz durum ortaya çıkınca, Gagauziya (bir bin cana görä ulaşan sayı %) 1-ci erä çıkêr. Durum da bölä: Bütün Moldova (3 000 000 insan): 03.06.2020TAA DERINDÄN
covid_01.06.2020

2020.06.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu

01.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 8251; ölennerin sayısı – 295; alışannarın sayısı – 4581. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 463: Çadır rayonu – 254; Komrat rayonu – 109; Valkaneş rayonu – 100. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 3368; karı kulluu – 4883 (onnarın arasından üklü olan karılar – 83).TAA DERINDÄN
Gagauziyada KORONAVİUS

2020.05.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

COVID-19 Gagauziyadan taa üç kurbanı aldı

Gagauziya saalık Upravleniyasının açıklamasına görä, Gagauziyada taa 3 kişi koronavirus beterinä raametli oldu. Bunnar: Çadır rayonundan 58 hem 77 yaşında hem da Komrat rayonundan 72 yaşında adamnar. Büünkü günädän Gagauziyada koronavirustan ölennerin sayısı 17-yä etişti. 29.05.2020 sabaasına görä, Gagauziyada COVID-19-za ulaşık 410 kişi var.TAA DERINDÄN