GHT Tag

yas4

2014.05.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Neçin susêrlar Gagauziya Başkanın hem GHTnın ofiţial saytları

Büünkü günädän Gagauziya Başkanın hem GHTnın ofiţial saytlarında Türkiyenin Soma kasabasında olan tragediyaylan ilgili bir acızgannık açıklaması yok. Gagauziyanın herbir tarafından açızgannık mesajları gelerlär. Gagauziya Başkanın hem GHTnın ofiţial saytları susêrlar. Başkannıın hem GHTnın Türkiyenin Somada kaybelän insannar için cannarı acımêêr mı, acızganıkları yok mu?TAA DERINDÄN

2014.02.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Gagauziya Halk Topluşun hem İspolkomun ortak açıklaması

Küçük ayın 7-dä Gagauziya Halk Topluşu hem Gagauziya İspolkomu Gagauziyada Moldova kuvet strukturalarının referendumda pay alannara karşı politika hem kuvet baskıları için ortak bir açıklama yaptılar. Açıklamada GHT hem İspolkom urguladılar, ani referendumda pay alannara karşı politikalı kuvet baskısına sebep yok. Referendumu yapmaa deyni Gagauziya kuvetleri Moldova hem Gagauziya zakonnarında dışarı çıkmadılar. Referendum için devlet büjetından para harcanmadı. Bundan kaarä Referendumun zakoncasına olmasını urguladılar halklararası gözledicileri Belgiyadan, Bulgariyadan, Polşadan, Rusiyadan, Vengriyadan. Açıklamada urgulanêr, ani Halk Topluşun deputatları referendumun yapılması için ortak karar aldılar, o üzerä da ortak cuvap vermeleri lääzım.TAA DERINDÄN
parlament

2014.01.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

GHT toplantısı erinä Moldova öndercilerinnän buluştular

Büük ayın 17-dä Gagauziya Halk Topluşun geçici Başı Demyan KARASENİ hem GHT Başı yardımcısı Aleksandr TARNAVSKİY Kişinevda ayırı-ayırı buluştular Moldova Parlamentın spikerı İgor KORMANnan hem Moldovanın Premyer-ministrusunnan İurie LEANKAylan.TAA DERINDÄN