Halk Topluşu Tag

HALK_TOPLUSU копия

2014.01.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

GHTnın Üstolan toplantısı olaceydı, ama olmadı

Gagauziya Halk Topluşun öncedän açıklanan Üstolan toplantısı, ani Büük ayın 17-dä yapılaceydı – olmadı. Bu iş için Büük ayın 16-da karar aldı GHT prezidiumu. Ofiţial açıklamaya görä, Üstolan toplantıdan vazgeçmäk sebepi – GHT öndercilerinin Moldova Respublikasının öndercilerinnän buluşup orada Baş prokuraturanın GHT deputatlarına karşı ceza işlemesi (ugolovnoe delo) [..]TAA DERINDÄN
referendum1

2013.11.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Referenduma yol açık. Merkez Seçim Komisiyası kuruldu

Kasımın 27-dä Gagauziya Halk Topluşu kendi toplantısında kabletti “Gagauz avtonomiyasının kalınmış statusu için” Zakonun proektını. Bu iş için 28 deputat elini kaldırdı. Birisi – ikilitä kaldı. GHT karar aldı, ani gelän yılın Küçük ayın (fevral) 2-dä Gagauziyada Tamojnä birliinä girmää deyni referendunda Gagauz avtonomiyasının kalınmış statusu için soruşu da insanın önünä koymaa. Referendumu yapmaa deyni GHT Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasını kurdu. Not. GHT deputatların açıklamasına görä, Moldova hem Romıniya birleşarsalar, ozaman “Gagauziya özel hak statusu için” zakon hem Referendum sonuçları vereceklär kolayını Gagauziya kendi baamsızlıına kauşsun.TAA DERINDÄN
Kodeks_secim

2013.11.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Moldova parlamentında Gagauziyaya kvota versinnär

Gagauziya Halk Topluşu hazırladı hem yolladı Moldova parlamentına bir Zakon iniţiativası, angısına görä teklf ediler Moldova parlamentına seçimnerindä Gagauziyaya kvota verilsin. GHT isteer, ani “Moldova Respublikasının seçimnär Kodeksı” dokumentindä bu işlän ilgili diiştirmeklär yapılsın da Moldova parlamentında 101 deputattan 5 doorudan Gagauziyadan tek mandatlı seçim bölümnerindän seçilsin. GHT urgulêêr, ani Moldovanın büünkü seçim sisteması vermeer kolayını gagauz halkı Parlamentta doorudan pay alsın hem devletin önderciliinä politika uurunda katılsın.TAA DERINDÄN