Kolada Tag

Kolada

2019.01.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kolada hem yıl başı yortuları kutluca olsun!

Paalı dostlarımız hem saygılı okucularımız Kolada yortusu hem yıl başı yortuları kutluca olsun! Allaa versin hepsimizä saalık, kısmet, mutlulk, uzun ömür hem selmetlän bereket! Evlerinizdä raatlıklan bolluk annaşmak olsun. Zorlar hem kahırlar arda kalsınnar. Saalık Allaa versin!!! PATRETTÄ: Koladacılar hem “Ţar” da ortada. Kongaz küüyü. (Patret kongazlıyka Zinovya Vasiliyevna UZUNun (kızlık laabı – Esir) arhivından)TAA DERINDÄN
kolada

2015.01.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Ayozlu Kolada yortusu kutluca olsun!

Büük ayın (yanvar) 7-dä bakılêr hristiannarın büük ayozlu yortusu – Kolada. Büün bitti kırk günnük Kolada orucu. Bu oruçlan insannar kendi ruhunu hem güüdelerini pakladılar da, büük inançlan, kurtarıcı İsus Hristozun duuma gününü, ayozlu Kolada yortusunu karşlêêrlar. Hepsi okuycularımızı kutlêêrız bu büük yortuylan. Allaa versin hepsimizä saalık, bereket hem uzun ömür. Geleceemiz kutlu hem mutlu olsun. Kahırlar hem belalar aarda kalsın. Bütün cümne insana raatlık, usluluk hem kısmet olsun. Evlerimiz varlık dolsun. KOLADA Çeketmiş te, Koladele, Arhangel, Koladele, Dünneyi da dolaşmaa da. Karşı etmiş, Koladele, Allaha da, Koladele. Allaa sormuş,TAA DERINDÄN