Kongaz Tag

miraslava_yasıbaş (2)
Hederlez ayın 28-30 günnerindä Rominiyanın Konstanța kasabasında olan “Stelele aur” (“Altın yıldızlar”) tanțlar festivalindä 7 yaşındakı gagauzka Miroslava YASIBAŞ, kendi büülü tanț etmesinnän hepsini büüleyip, en üüsek eri aldı. Miroslava YASIBAŞ Kişinevdan “Bravisimo” ansamblisindä dört yaşından beeri pay alêr hem modern hem da djaz (jazz) modern stilindä tanț eder. O üserä dä, Romıniya festivalindä Moldovadan “Bravisimo” ansamblisini temsil ederäk, bu stildä anılmış kemençeciykanın Vanessa-Maenin (Vanessa-Mae Vanakorn Nicholson) “Storm” kompozițiyasına tanț etti. Körpä oyuncuykanın anasının, Nataliya YASIBAŞın, açıklamasına görä, Miroslava aftada altı gün ikişär saat tanțları üürener hem, nicä annaşıldı, buTAA DERINDÄN
grahmez-1
Poyraz Makedoniyada geçtii Evropa çempionatında Kongaz küüyündän gagauz güreşçisi Nikolay GRAHMEZ serbest güreştä gümüş medaliyi kazandı. Moldovanın komandasında olan Nikolay GRAHMEZ pay aldı çempionatın 23 yaşındanan Under-23 yarışmalarının 70 kg kadar kategoriyasında. Poyraz Makedoniyadakı serbest güreştä Evropa çempionatında Moldovadan taa iki güreşçi medali kazandılar – Radu LEFTER (97 kg kadar kategoriyasında gümüş aldı) hem Georgi EHAN (92 kg kadar kategoriyasında bronza aldı) bronza, bildirdi Moldova güreş Federațiyası.TAA DERINDÄN
kongaz_lit_yımırta (1)

2021.05.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Uşakları Paskellä yımırtalarını boyamaa üürettilär

Paskelle yortusu yaklaşarkan, Çiçek ayın (aprel) 12-dä, Kongaz Todur ZANET adına teoretik lițeyin muzeyindä geçti klastan dışarı meropriyatiya “Paskellä için yımırta boyêêrız – türlü oyunnar oynerız” temasına hem bu temaya görä bir damaster-klas sırası oldu, angısında, 2-ci “A” klasının temelindä, üürencilerä gösterildi hem üüredildi Pakellä adetinin birisi – Paskellä yımırtalarını hazırlamaa hem boyamaa. Bu uroo kurannar 2-ci “A” klasının önderciykası Sofiya Georgiyevna ZAHARİYA hem da lițeyin gagauz dilindä hem literaturasında II-ci kategoriyada üürediciyka Mariya İliyniçna DUŞKOVA çalıştılar, ani sıra pek meraklı geçsin hem uşaklara deyni kalıcı olsun. Urok için hazırlanmıştıTAA DERINDÄN
kongaz_1

2014.11.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kongazda “BİLGİ ALEYASI” kuruldu

Kasım ayın (noyabri) 8-dä Ay Dimitri Günündä gagauların Kasım yortusunun kutlama çerçevesindä Kongazda “BİLGİ ALEYASI” kuruldu. Aleyanın anmak taşında bölä laflar yazılı: “BİLGİ ALEYASI” “Kongazın No1 orta şkolasının üüredicileri adına hem onnarın hayırlı çalışmalarına tanımak hem saygı nışanı olarak KARASENİ kardaşları tarafından kuuldu 08.11.2014” Aleyayı kurmaaa deyni, kongazlı kardaşlar Demyan, Mihail hem İosif KARASENİ ilktän, katlanıp ta, Kongazın 1-ci liţeyin yanından geçän hem küüyün mezarlına gidän sokaa düzmää başladılar. Sokak taşlan döşendi, yannarına şafk için elektrika fenerleri koyuldu hem otlan eşilliklär ekildi. Sora da, açılış günündä Aleyada fidannar dikildi. BilgiTAA DERINDÄN
ingrid

2014.04.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KİŞİLÄR BOLUMU

İilik getirän İngrid KRUG

Dünnedä var çok kuruluş, ani bir para almadaan, karşılık bişey beklämedän, insannara, üüsüzlerä, hastalara hem fıkaaralara yardım eder. Onnarın birisi da Germaniyanın SES (Baş Ekspertlar İzmeti) kuruluşu. Birkaç yıl sıravardı Kongaz küüyün maasuz internat şkolasına Germaniyadan bu volontöru İngrid KRUG geler. Geler o diil musaafirlää, ama internattına yardım yapmaa deyni. Da, nicä var bir laf, taa eşiktän ennerini suayıp, meciyä başlêêr. İnternatın direktorunnan Sofya DYAKOVAylan barabar, en lääzımnı uurları seçip, işä girişer. İngrid KRUGun zaametinnän internata su geçirildi (25 bin Euroluk proekt), tepliţalar kuruldu (15 bin Euroluk proekt), masterskayalara remontTAA DERINDÄN