Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Tag

baris_pinarı
Başlayıp Canavar ayın (oktäbri) 9-dan Türkiye Respublikası Siriyanın Efrat deresinin dou taraflarında “Barış Pınarı” asker operațiyası başlattı. Bu operațiyanın sebepi: Türkiye sınırlarında terorizma kuşkuluunu yok etmää hem barış zonasını kurmaa. Beklener, ani o zonaya milionnarlan siriyalı kaçkınnar dönecek. Türkiye Respublikası urgulêêr, ani Siriyanın bütünnüünü hem birliini tanıyarak, bu operațiya yapılêr Birleşik Milletlär Topluluun (BMT) Ustavının 51-ci statyasına görä, angısı deletlerä hak verer kendlerini korumaa deyni. Neçin Türkiye teroristlärlän cengi Siriyaya geçirdi hem bu iş nedän yapıldı annamaa deyni, okuycularımıza teklif ederiz okumaa Türkiye Respublikasının Dışişleri Ministrusu Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun statyasında “Neden TürkiyeTAA DERINDÄN
Cavusogu_Komrat_1

2015.04.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Türkiye dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun vizitı

Çiçek ayın (aprel) 2-dä, Moldovaya ofiţial vizitlan bulundu Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU. Canabisinin vizit programasına görä günün ilk payında buluşmaklar Kişinevda oldu, ikinci payında da – Komratta. Vizit programasına katıldılar Moldovada Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Türkiyedä  Moldova Büükelçisi İgor BOLBOCEANU, TİKA delegaţiyasının başı Mahmut ÇEVİK. İlk buluşma Protokola görä Türkiye dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun ilk buluşması Moldova dışişleri hem Evropaya intergraţiya ministrusunnan Natalia GERMANnan oldu. Buluşmada taraflar urguladılar, ani iki devlet arasında ilişkilär pek üüsek uurda bulunêrlar hem açıkladılar, ani ileri dooru da karşılıklı politika dialogu,TAA DERINDÄN