Moldova Tag

cavushoglu_gagauziya (11)
Harman ayın 27-dä Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Moldovaya ofițial vizitın programasına görä, Gagauziyaya bir vizit yaptı. Vizitın baş olayı oldu Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun ofițial açılışı sırası. Türkiyedän üüsek musaafiri Gagauziya Başkannık hem Halk Topluşu binasının önündä karşladılar Gagauziya öndercileri Başkan İrina VLAH hem Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA. Nedän sora uşak oyun ansamblisi, binanın önündeki meydanında, musaafirlerin hatırına, bir gagauz oyunu oynadı. Bundan sora Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Gagauziya öndercilerinnän bir buluşma yaptı. Buluşmada pay aldı Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER da.TAA DERINDÄN
Cavusoglu_1
Harman ayın 26-dä ofițial bir vizitlan Moldovaya geldi Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU. Vizit zamanında Canabisi pay alacek Türkiye-Moldova Üüsek düzeyli stratecik işbirlii Konseyin alt mehanizması olan Ortak stratecik plannama Grupasının toplantısında hem Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Baş konsulluun ofițial açılışı yapacek. Büün Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU buluştu Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusunnan Oleg ȚULÄylan. Buluşmadan sora olan pres-konferențiyada Mevlüt ÇAVUŞOĞLU bildirdi, ani 2021-ci yılda, Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın katılmasınnan Moldovada olacek Türkiye-Moldova Üüsek düzeyli stratecik işbirlii Konseyin ikinci toplantısına hazırlamalar başladı. MevlütTAA DERINDÄN
covid_07.06.2020

2020.06.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu

07.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 9551; ölennerin sayısı – 335; alışannarın sayısı – 5638. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 493: Çadır rayonu – 344; Komrat rayonu – 191; Valkaneş rayonu – 111. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 3932; karı kulluu – 5579 (onnarın arasından üklü olan karılar – 89).TAA DERINDÄN
covid_06.06.2020

2020.06.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu

06.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 9247; ölennerin sayısı – 323; alışannarın sayısı – 5240. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 493: Çadır rayonu – 315; Komrat rayonu – 167; Valkaneş rayonu – 108. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 3819; karı kulluu – 5428 (onnarın arasından üklü olan karılar – 89).TAA DERINDÄN
CNAS_
Moldova CNASı (Cümne Strahovaniyesında Milli Kasa) açıkladı, ani, başlayıp Kirez ayın (iyün) 1-dän, Türkiyeylän Cümne strahovaniyesında 13-cü annaşması hem “Cümne garantiyalarını ömürä geçirmektä Administrativ annaşması” kuvedä geçer. Açıklamaya görä, bu annaşmada uygulanêrlar kaluplar pensiyaların verilmesindä yaşa görä, hastalıın beterinä kolaylıkların kısıtlamasına görä, aylä besleycisinin kayıbına görä, ölüyü gömmää deyni yardım parası, işsizlää görä yardım parası, gebelik hem duudurma üzerinä yardım parası, iştä olan kusurluk olayın beterinä yada zanaat hastalıına görä geçici olarak iş yapamamakta yardım parası, kendi memleketlerindä iştä olan kusurluk olayın beterinä hem hastalaa görä peydalanan geçici iş yapamamazlıınaTAA DERINDÄN
covid_01.06.2020

2020.06.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu

01.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 8251; ölennerin sayısı – 295; alışannarın sayısı – 4581. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 463: Çadır rayonu – 254; Komrat rayonu – 109; Valkaneş rayonu – 100. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 3368; karı kulluu – 4883 (onnarın arasından üklü olan karılar – 83).TAA DERINDÄN
covid_29.05.2020

2020.05.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu

29.05.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 7725; ölennerin sayısı – 282; alışannarın sayısı – 4123. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 410: Çadır rayonu – 230; Komrat rayonu – 80; Valkaneş rayonu – 100. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 3162; karı kulluu – 4563 (onnarın arasından üklü olan karılar – 72).TAA DERINDÄN
covid_28.05.2020

2020.05.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu

28.05.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 7537; ölennerin sayısı – 274; alışannarın sayısı – 3975. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 391: Çadır rayonu – 219; Komrat rayonu – 75; Valkaneş rayonu – 97. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 3082; karı kulluu – 4455 (onnarın arasından üklü olan karılar – 70).TAA DERINDÄN
covid_27.05.2020

2020.05.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu

27.05.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 7305; ölennerin sayısı – 267; alışannarın sayısı – 3884. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 378: Çadır rayonu – 209; Komrat rayonu – 72; Valkaneş rayonu – 97. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 2985; karı kulluu – 4320 (onnarın arasından üklü olan karılar – 67).TAA DERINDÄN
covid_25.05.2020

2020.05.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu

25.05.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 7093; ölennerin sayısı – 250; alışannarın sayısı – 3713. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 366: Valkaneş rayonu – 95; Komrat rayonu – 67; Çadır rayonu – 204. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 2893; karı kulluu – 4200 (onnarın arasından üklü olan karılar – 67).TAA DERINDÄN