Natali DENİZ Tag

natali_deniz

2015.07.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ÇALGICILAR, KİŞİLÄR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Natali DENİZin eni video-klipı

Anılmış gagauz türkücüykası, ukraynalı Natali DENİZ (haliz adı Natalya NEÇEVA) geçennerdä dünneyä taa bir video-klip baaşladı – “Sabaa” https://www.youtube.com/watch?v=9rvqbJyvWNM (laflar Elena MOKANU, muzıka Konsatntin DUŞKU). Natali DENİZ (Natalya NEÇEVA) duudu  Ukraynanın Kotlovina küüyündä (eski adı Balboka). Şkoladan sora Odesa kasabasına geçti. Burada universitetını başardı da şindi doktora disertaţiyasını hazırlêêr. Natali DENİZ 2014-cü yılda “Türkvizion” konkursunda Ukrayna gagauzlarını temsil etti. Bir CD albomu var. Not. Klipın çıkmasına yardımcı oldu Ukraynada gagauz biznesmenı Yuriy DİMÇOGLO.TAA DERINDÄN
Natali_deniz
Gagauzların pek talantlı kızı, artık anılmış olmuş türkücüsü Natali DENİZ (haliz adı Natalya NEÇEVA) kendi türkülerinnän düüneyä iki video-klip baaşladı. Türkülerin adları “Küstün” https://www.youtube.com/watch?v=OwFvaAYbjZk (laflar Vasilisa TUKAN, muzıka Pötr PETKOVİÇ) hem “Sän benim” https://www.youtube.com/watch?v=SuKSTkoZHe0  (laflar Pötr PETKOVİÇ, muzıka  Konsatntin DUŞKU). Video-klipliplar pek üüsek uurda yapılı. Bu uur pek uyêr Natali DENİZin Allahtan verili talantına hem türkücülük ustalıına. Bir şüpesiz o kliplar sevindirecek diil sadä gagauzları, ama hepsi insannarı da, kim estrada janrasını hem Natali DENİZin talantını sever. Zerä Natalya da pek isteer hem pek çalışêr, ani gagauzları hem gagauz kulturasını dünnää tanısınTAA DERINDÄN