Onur Tag

onur_turkiye_yol (1)

2019.11.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Türkiye kompaniyası Komrat çevrä yolunu yapêr

Evropa rekonstrukțiya hem ilerlemä bankasının hem Evroninvestbankın verdii kreditlän (59,5 milion evro) Türkiyedän “Onur” kompaniyası Gagauziyanın baş kasabasının dolayına en eni tehnologiyalara görä 19 kilometralık uzunnuunda çevrä yolu yapêr. Komrat çevrä yolu 2021-ci yolda başarılacek, nedän sora o olacek Gagauziyanın hem Moldovanın dünnää standartlarına görä yapılmış en modern bir yolu. Şindi sa burada işlär bir yıl kadar sürter hem yolun yaklaşık yarısı artık yapıldı. Nicä bildirdi “Onur” kompaniyanın önetim kurulu başkanı İhsan ÇETİNCEVİZ “Şindi proektı aslıya çıkamaa deyni burada 322 kişi çalışêr. Onnarın 42-si Türkiyedän hem 282-si da Gagauziyadan. Sora,TAA DERINDÄN