Recep Tayyip ERDOĞAN Tag

cebannan_bulusmak
Hederlez ayın (may) 4-dä Komratta “Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” proektınnan hem düzülmesinnän soruşları incelemää deyni burayı geldi Türkiyenin TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) Agenstvosundan bu işlerä bakan iş grupası. İlk buluşma Komradın primariyasında oldu. Nicä açıkladı Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN “Komrat primariyasında incelendi soruş bu proekta deyni toprak eri verilmesi”. Bundan sora TİKA grupası buluştu Gagauziya İspolkomun Predsedatelin 1-ci yardımcısınnan Vadim ÇEBANnan. Toplantıda pay aldılar üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya TORLAK hem stroykaylan infrastruktura Upravleniyanın başı Vladimir PANFİLOV. TİKA delgaţiyası bildirdi, ani “bıldır “Türkiye Prezidentın RecepTAA DERINDÄN
Recep_Tayyıp_ERDOGAN_
Paalı Canabin Recep Tayyıp ERDOĞAN! Türkiye Respublikasının Prezidentı seçilmesinnän Canabinizi kendimin hem gagauz halkın adından bütün üreklän kutlêêrım. İnanêrım, ani Prezident olarak Canabiniz ileri dooru da becereceniz hep ölä bereketli hem faydalı çalışmaa Türkiyenin büümesi, kaavileşmesi, zenginnemesi hem ilerlemesi için. Bilerim, ani tüm gücünüzü koyacenız ona, ani bütün dünnedä daymaların-daymalarında Türkiyenin adı hem işi saygıylan tanınsın hem bilinsin. Sizä hem yakınnarınıza Allaa bu uurda sabur, kuvet hem saalık versin, hem da her zaman yardımcı olsun! Saygılarımnan, Todur ZANET, Gagauz Milli Marşın yazarı, “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoruTAA DERINDÄN
Recep_Tayyıp_Erdogan

2014.08.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Türkiyenin Prezidentı Recep Tayyıp ERDOĞAN seçildi

Pazar günü, Harman ayın (avgust) 10-da Türkiye Respublikası Prezidentın seçimneri oldu. Seçimnerdä Türkiye Respublikasının büünkü Başbakanı Recep Tayyıp ERDOĞAN 51.80% oylan (99.83% bülitennär sayıldı) ensedi. Prezident seçimnerindä taa iki kandidat vardı: opoziţiyanın ortak kandidatı Ekmeleddin İHSANOĞLU (38,44%) hem Hakların Demokrat Partiyanın sopredesedateli Selahattin DEMİRTAŞ (9,76%) Seçimnerdä pay aldılar 77% zeedä oy hakkı olan insannar.TAA DERINDÄN
formuz_bakis
(Gagauziya başkanı Mihail FORMUZALın saytlarında Hederlez ayın 9-da hem 10-da çıkan “Мнение: партия Эрдогана допустила новую ошибку в Гагаузии” yazı için bir düşünmäk) Hederlez ayın 8-9 günnerindä Moldovada ofiţial vizitlan bulundu Türkiye Büük Milli Meclisi (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEK. Hederlez ayın 8-dä Canabisini “yalancı amerika sırıtmasınnan” tuz-ekmeklän karşladı Gagauziyanın başkanı Mihail FORMUZAL. Yalancı, zerä, taa etiştirämedi Türkiye Büük Milli Meclisı (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEK Gagauziyadan ayırılmaa, nicä Mihail FORMUZALın öndercilii altında olan “Edinaya Gagauziya” cümne kuruluşun www.edingagauz.com saytında Hederlez ayın (may) 9-da peydalandı Türkiyeyä hem Türkiyenin öndercilerinä karşı püsür hemTAA DERINDÄN
Recep_Tayyip_Erdoğanlan_buluşmak
Türkiye Başbakanı Recep Tayyip ERDOGAN Hederlez ayın 7-dä  Türk dünnäsı yazarlar Birlii Meclisin azalarını kabletti. Buluışmak 1 saat sürttü. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip ERDOGANnan buluşmada Gagauziyadan pay aldılar Gagauz Milli Marşın avtoru, poet hem yazıcı, “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru Todur ZANET hem da poet, Komrat pedkolecın üüredicisi Galina SİRKELİ. Not. Hederlez ayın 5-8 günnerindä Türkiyenin 2013 yılı Türk dünnäsının kultura baş kasabasında Eskişehirdä Türk dünnäsı yazarlar Birlii Meclisi (parlamentı) toplantısı oldu. Fotolar – T.C. Başbakanlığın.TAA DERINDÄN
Nikolae

2013.12.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Nikolae TİMOFTİ Türkiyeyä vizit yaptı

Kırım ayın 17-18 günnerindä Moldova Prezidentı Nikolae TİMOFTİ Türkiye Respublikasına bir vizit yaptı. Vizit programasının ikinci günündä Canabisi buluştu Türkiye Prezidentı Abdullah GÜLlän, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞANnan hem Türkiye Respublikasının Büük Meclisı (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEKlän. Moldova prezidentın basın merkezi “Ana Sözü”nä deyni açıkladı, ani ofiţial vizit başladı Nikolay TİMOFTİnin Türkiye Respublikasının kurucusunun hem ilk prezidentın Mustafa Kemal ATATÜRKün mezarına, ANITKABİRä vizitindan. Burayı Moldova prezidentı koydu çiçek feneţi hem, saygı duruşundan sora, ANITKABİR muzeyinin şan tefterindä saygı yazılarını yazdı. Sora, Türkiyenin başkasabası Ankaranın Çankaya bölümündä bulunan Türkiye prezidentın PalatasındaTAA DERINDÄN