referendum Tag

ref_babu
Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyası açıkladı Gagauziyada Küçük ayın (fevral) 2-dä olan Referendumnarın sonucunu. “Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için” kendi sesini 69 347 kişi açıkladı. Onnarın 98,09% (68 023 kişi) bu konuylan kayıl oldu. 1,91% (1 324 kişi) karşı çıktılar. Rusiya, Belarusiya hem Kazahstan arasında Tamojnä Birliinä girmää deyni soruşun incelemesindä 69 237 kişi pay aldı. Tamojnä Birlii için 98,47% (68 181 kişi) sesini verdi. Karşı – 1,53% (1 056 kişi). Moldovanın Evropa Birliinä girmesi için 2,77% (1 895 kişi) oy kullandı. Karşı – 97,22% (66 448 kişi).TAA DERINDÄN
ref5

2014.02.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

MSK: Gagauziyada Referenduma gelän insan sayısı 70,42% oldu

Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasının açıklamasına görä Küçük ayın (fevral) 2-dä Gagauziyada Referendumda pay alan insan sayısı 70,42% oldu. Merkez Seçim Komisiyanın başı Valentina LİSNİK ofiţial olarak bildirdi, ani Gagauziyada seçim yapraklarına 90 924 insan koyuluydu. Ek yapraklara da taa 9 578 insan koyuldu. Gagauziyada 62 seçim bölümü açıldı. O bölümnerdä sandıklara 70 777 kişi geldi – bu hepsi insannarın 70,42% yapêr. Rayonnara görä: Cadır rayonunda – 77,8% (28 268 kişi); Komrat rayonunda – 68,2%(31753 kişi); Valkaneş rayonunda – 61,31% (10 753 kişi). MSKnın açıklamasına görä Küçük ayın 3-dä üülendä Referendumun ilk sonuçları belli olmaa başlayacek.TAA DERINDÄN
ref_dk_kiz

2014.02.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Var nicä saymaa, ani Referendumnar Gagauziyada oldular

Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasının açıklamasına görä saat 15-00 vakıdına görä Gagauziyada olan Referendumnara 52,5% insan geldi. Rayonnara görä: Cadır rayonunda – 56,9%; Komrat rayonunda – 52,2%; Valkaneş rayonunda – 48,4%. Küçük ayın (fevral) 2-dä Gagauziyada Referemdumnar iki uurda geçer: - “Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için” zakonnu Referendumun yapılması”; - “Tamojnä Birliinä girmää deyni” Gagauziyada konsultatif Referendumun yapılması”.TAA DERINDÄN
moskva

2014.02.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moskvada Referendumdan arka olma mitingı geçer

Moskvanın “1905 yılı” metro stanţiyasının yanında saat üçtän beeri Gagauziyada Referendumdan arka olma mitingı geçer. Hazırladı mitingı “Rusiya gagauzların Birlii”. Nicä bildirdi redakţiyamıza mitingı hazırlayannardan birisi çadırlı Todur TERZİ, mitingta 700 kişiya yakın insan gagauzlar, bulgarlar, moldovannar pay alêrlar. Todur TERZİ bildirdi, ani mitinga katılannar “toplêrlar imza Tamojnä Birliinä girmää deyni danışma kiyadın altında”.TAA DERINDÄN
valea perji

2014.02.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Taraklı rayonun küüleri Referendumdan yan oldular

Küçük ayın 2-dä Taraklı rayonun küülerindä küü topluşları oldu. Topluşlarda bir soruş koyuldu – Moldovanın dış uuru için referendumnarın yapılması. Korten küüyü Küçük ayın 2-dä Korten küüyün küü topluşunda pay aldı 300 kişidän zeedä insan, bildirer “Omega” haber saytı. Bu küüyün insannarı bire-bir kayıl oldular onunnan, ani devlettä “Moldovanın dış uuru için referendum” lääzım yapılsın hem açıkladılar, ani kortennılar hepsi pay olêrlar ondan, ani Moldovanın dou tarafa ilerlemäk uuru lääzım olsun. Korten küüyün insannarı bildirdilär, ani Gagauziyada Küçük ayın 2-dä olan Referendumdan yan olêrlar hem açıkladılar, ani bölä Referendum lääzımTAA DERINDÄN
referendum
Moldova komunistlär partiyasın saytları açıkladılar, ani Moldova rayonnarın, muniţipiylerin hem küü Sovetlerin sovetnikleri Gagauziyada Referenduma arka olêrlar hem bu iş için karar alêrlar. Artık açıklandı, ani Referenduma arka olêrlar Besarabka, Taraklı, Leova, Rışkanı, Ştefan Voda, Donduşan, Sıncerey, Şoldaneşt, Ungen, Edineţ, Eni Anen rayonnarın sovetnikleri. Presaya yapılan açıklamalarda sovetniklär urgulêêrlar, ani “Gagauz avtonomiyasının insannarının Rusiya, Belorusiya hem Kazahstan Tamojnä birliinä girmäk için soruşunda konsultativ referendum yapmaa istediklerindän arka olêrız”. Haber saytı gagauzinfo.md bildirer, ani Rışkanı rayon sovetnikleri “teklif ederlär Gagauziyanın ardına bütün Moldovada Tamojnä birliinä girmäk için referendum yapmaa”. Gagauziya deputatlarınTAA DERINDÄN
renato

2014.01.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Küçük ayın 2-dä Reverendum için taa 500 bin ley vererlar

Gazetamızın adresindä biznesmen Renato USATIY yollamış bir e-mail yazısı, neredä Canabisi açıklêêr, ani almış karar Gagauziyada referendum için 500 bin ley yollamaa. Renato USATIY yazêr: “Gagauziyada hepsi yaşayannara saygıylan! Bän karar aldım vermää Gagauziyanın öndercilerinä 500 000 ley, Küçük ayın 2-dä Reverendum yapmak için. Saygılı efendi Formuzal, moldova devletliini korumak gemisi su üstündä kaldı, ona hiç bir türlü fırtınalar korkulu diil!!! Gagauziyada hepsi yaşayannara saygıylan, Renato USATIY”.TAA DERINDÄN
posol RF
Moldovada Rusiya Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN “İTAR-TASS” agenstvosuna interfyu verärkana, Gagauziyada referendum için dedi ani görmeer “bir kuşkuluk bunda, ani insannar isteer kendi düşüncelerini referendumda açıklamaa”. Canabisi sayêr, ani referenduma getirdi o iş, ani “bitki vakıtlar Moldovada hem onun dışında sık öter açıklamalar, ani moldovalı devlettä gelecek yok da onu ilerletmää perspektivasız iştir”. Moldovada Rusiya Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN: “Я не вижу опасности в том, что люди хотят высказать свое мнение на референдуме, который к тому же не будет иметь прямых юридических последствий, а носит консультативный характер. Те же страны ЕС, наTAA DERINDÄN
yakubov1

2014.01.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Parayı Yuriy YAKUBOV verecek

Moskvada yaşayan çadırlı gagauz biznesmenı Yuriy YAKUBOV bildirdi Gagauziya başkanına hem GHT başına, ani Gagauziyada Referendumu yapmaa deyni parayı o verecek. Canabisi açıkladı, ani “biler, ani bu iş için Moldova kuvetleri bana karşı zakonsuz ceza (ugolovnoe delo) açaceklar. Ama bän bundan korkmêêrım. Zerä benim paralarım pak. Gagauziyada bän büüdüm. Orada gömülü benim bobam, orası benim Vatanım”.TAA DERINDÄN
referendum1

2013.11.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Referenduma yol açık. Merkez Seçim Komisiyası kuruldu

Kasımın 27-dä Gagauziya Halk Topluşu kendi toplantısında kabletti “Gagauz avtonomiyasının kalınmış statusu için” Zakonun proektını. Bu iş için 28 deputat elini kaldırdı. Birisi – ikilitä kaldı. GHT karar aldı, ani gelän yılın Küçük ayın (fevral) 2-dä Gagauziyada Tamojnä birliinä girmää deyni referendunda Gagauz avtonomiyasının kalınmış statusu için soruşu da insanın önünä koymaa. Referendumu yapmaa deyni GHT Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasını kurdu. Not. GHT deputatların açıklamasına görä, Moldova hem Romıniya birleşarsalar, ozaman “Gagauziya özel hak statusu için” zakon hem Referendum sonuçları vereceklär kolayını Gagauziya kendi baamsızlıına kauşsun.TAA DERINDÄN