Soma Tag

yas5

2014.05.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komrat primarı Nikolay DUDOGLU Türkiyeyä acızgannıını bildirdi

Gagauziyanın başkasabasının Komradın primarı Nikolay DUDOGLU Türkiyenin Manisa bölgesinin Soma rayonunda kömür şahtasında olan tragediyaylan ilgili, Türkiyenin prezidentın Abdullah GÜL, Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN hem TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK adlarına acızgannıını bildirän bir yazı yolladı. Acızgannık yazısında urgulanêr, ani “kardaş gagauz halkı Türkiyenin Manisa bölgesindä olan tragediya için haberi yas içindä kabletti. Kardaş türk halkına deyni aar hem kahırlı vakıtta gagauz halkı yanınızda bulunêr. Hepsinä kim yakınnarını kaybetti biz can acımızı bildireriz. Umut ederiz, ani en kısa zamanda yaralı olannar da ayaa kalkaceklar.” Foto – Anadolu AjansıTAA DERINDÄN
yas4

2014.05.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Neçin susêrlar Gagauziya Başkanın hem GHTnın ofiţial saytları

Büünkü günädän Gagauziya Başkanın hem GHTnın ofiţial saytlarında Türkiyenin Soma kasabasında olan tragediyaylan ilgili bir acızgannık açıklaması yok. Gagauziyanın herbir tarafından açızgannık mesajları gelerlär. Gagauziya Başkanın hem GHTnın ofiţial saytları susêrlar. Başkannıın hem GHTnın Türkiyenin Somada kaybelän insannar için cannarı acımêêr mı, acızganıkları yok mu?TAA DERINDÄN
yas3

2014.05.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Çadırda Türkiyedä Soma tragediyasınnan ilgili yas günü

Türkiye Respublikasının Manisa bölgesinin Soma rayonunda kömür şahtasında olan tragediyaylan ilgili, orada cannarını kaybedän insannarı anmak için hem o raametlilerin aylelerinä acızgannıımızı bildireräk, Gagauziyanın Çadır kasabasında Hederlez ayın (may) 16-da yas günü tutulêr. Bu iş için karar aldı Çadır kasabasının primarı Georgiy ORMANCI. Ayrıca bu tragediyaylan ilgili kendi acızgannıını Canabisi bildirdi Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisinä Mehmet Selim KARTALa hem çadırdakı “Orizont” moldo-türk liţeyin öndercilerinä. Yas günündä devlet kuruluşların binalarında Moldovanın hem Gagauziyanın bayrakları, yas simvolu olarak, biraz aşaa indirildi. Saat 11-30-da Çadırda, hepsini kim Somadakı büük tragediyada canını kaybetti, birTAA DERINDÄN
TC_Kisinev_Buyukelcili[i_yas_toreni

2014.05.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Büükelçiliindä Soma kurbannarını andılar

Hederlez ayın 15-dä sabaalendän Moldovada Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçiliindä Türkiyenin Manisa bölgesinin Soma rayonunda kömür şahtasında olan tragediyanın kurbannarını anmak için bir yaslı toplantı oldu. Yaslı toplantıya katıldılar Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçiliin hem Kilinev TİKA koordinatorluun zaametçileri, Moldovada Azerbaycan Büükelçisi hem zaametçileri, türk hem azerbaycan işadamnarı, “Ana Sözü” gazetasının baş redaktoru, din adamnarı. Yas toplantısında acı bir nasaatlan Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçi Mehmet Selim KARTAL söz tuttu. Sora toplantıda bulunannar bir minutluk susmaklan andılar hepsini kim canını kaybetti bu büük tragediyada. Not. Türkiyenin Manisa bölgesinin Soma rayonunda kömür şahtasında olanTAA DERINDÄN
yas2
Türkiyenin Soma kömür şahtasında cannarını kaybedennerin yakınnarına can acımızı bildireriz. Bu yaslı günnerdä Türkiye halkının bu acı sancısını paylaşêrız. Raametlilerin topracıı ilin olsun! Allaa onnarı saa tarafına kabletsin! “Ana Sözü” redakţiyası Foto – Anadolu AjansıTAA DERINDÄN
yas

2014.05.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye yas içindä

Türkiyenin Manisa bölgesinin Soma rayonunda kömür şahtasında iki kilometra derinniktä bir patlama oldu hem yangın başladı. Çok ölü hem yaralı şahtör var. Türkiyedän gelän haberlerä görä er altında canını kaybedän şahtörların sayısı 245 kişiyi geçti. Bu sayının katlanması beklener, cünkü yangın beterinä kurtarıcı grupaların çalışması zorlandı. Büün tragediyanın erinä Türkiye Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN vizit yaptı. Canabisi urguladı, ani tragediyanın sebepleri en detalli incelenecektir. Soma kömür şahtasında olan tragediyaylan ilgili Türkiye Respublikasında üç günnük milli yas bildirildi. Foto – Anadolu AjansıTAA DERINDÄN