Türkvizyon – 2014 Tag

turkvizyon2

2014.07.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, İNCÄZANAAT, KULTURA BOLUMU

“Türkvizyon – 2014”türkü konkursu başlêêr

TÜRKSOY kanadı altında olan türk dünnäsının “Türkvizyon” türkü konkursu bu yıl Kazanda (RF, Tatarstan) yapılacek. “Türkvizyon” türkü konkursun uuru – türkdilli milletlerin kultura özünü hem ruh zenginniini korumak. Konkursa katılmaa deyni ön yarışmalar yapılacek. O yarışmalarda enseyän artistlär Kasımın 19-da Kazanda “Türkvizyon – 2014” finalında pay alaceklar. Gagauziyanın Radio hem Televideniye cümne kompaniyasının Predsedateli Anna HARLAMENKO Kazanda imazladı annaşmayı konkursu hazırlayannarlan, ani GRT “Türkvizyon – 2014” konkursun habercilik ortaa olacek. GRTdan insannar taa çok haber alaceklar konkursun hazırlanması, ön yarışmalar hem, belliki, “Türkvizyon – 2014” türkü konkursun finalı için. I-ciTAA DERINDÄN