Zeynel BEKSAÇ Tag

zeynel

2014.11.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BOLUMU

Beni yaamura çaar unutma

Zeynel BEKSAÇ, duudu 1952-ci yılda Priznen kasabasında, Kosova devletindä. Poet, yazıcı, resimci, kompozitor, jurnalist. 10 şiir kiyadın avtoru. Çok literatura ödüllerin saabisi. Türkiiye Yazıcılar Birlii hem Avrasya Yazıcılar Birlii azası. Kosovoda uşaklar için “Türkçem” jurnalını çıkarêr. BENİ YAAMURA ÇAAR, UNUTMA Gözüme mıh çakarcasına durma ölä Yol var Yolculuk var Ansızdan iş çıkar Bişey olur Beni yaamura çaar, unutma İki gözüm yaşamak Varım inadına Eşilindä Alında Moorunda Düşündä Ayında Kavganda Braayıp gidersin olur ye Beni yaamura çaar unutma Esabı brak Kantarı brak Yol kısa yol uzak İnsana insan lääzım Ye bildiincä aktıkçaTAA DERINDÄN