demontaj_tank_1

17.09.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1134 KERÄ BAKILMIŞ

Tankları toplayıp “sovet okupaţiyası” muzeyi yapaceklar

Ceviz ayın (sentäbri) 16-da Moldova askerin Kişinev “Ştefan şel Mare” motostrelkovıy brigadasının aulundan çıkardılar T-34 sovet tankını. Bu iş oldu Moldovanın korunmak ministrusunun Anatol ŞALARUnun emirinä görä.

Şalaru, maamilä surat, söledi, ani tankı şindilik Kişinevun asker kulturası Merkezinä koyêrlar da ilkyaza bu eksponatların temelindä “sovet okupaţiyası” muzeyi açılacek.

Publika.md kanalı bildirdi, ani “Anatol ŞALARU danışacek kultura ministerliinä tekliflän, ki Moldovada bulunan hepsi tank pamätniklerini bu muzeyä toplasınnar”.

Ölä bir pamätnik var komratta da, ani “koyulu kurtarıcı sovet askerinä”. Belli, ani o tankı çıkarmaa denediynän, Gagauziyanın halkı ayaa kalkacek. Bekim ministru Şaları bunu da isteer?

Not. Anatol ŞALARU Moldovanın Romıniyaylan birleşmäk isteyän hem kendi unionist bakışlarını hiç saklamayan kişilerdän birisi.

Dimu ERİBAKAN

Foto – publika.md

BİR CUVAP YAZIN