tatarstan_moldovan

27.03.2016, tarafından yazılı , ANALİTİKA, CÜMNE BÖLÜMÜ, 1995 KERÄ BAKILMIŞ

Tatarstanda ne kultura günneri geçti: Gagauz mu? Bulgar mı? Moldovan mı?

Gagauziya öndercilerin açıklamalarına görä Baba Marta ayın 15-17 günnerindä Rusiya Federaţiaysının Tatarstan Respublikasının baş kasabasında Kazanda Gagauz kultura Günneri geçmiş. Ama bu halizdän mi Gagauz kultura günneriydi, osa bu ad sadä göz boyama adıydı mı?

İlktän bakalım ne maana taşıyêr termin “Gagauz kultura günneri”. Bu demeli bir milleti millet yapan (burada gagauzları gagauz yapan) zenginnik, başlayıp ANA DİLİNDÄN, da başarıp onun TÜRKÜLERİNNÄN, OYUNNARINNAN, HAVALARINNAN, SIRALARINNAN, ADETLERİNNÄN, GÜNNÜK HEM YORTULU GİİMNERİNNÄN, FOLKLORUNNAN, LİTERATURASINNAN hem taa çok başka önemni işlärlän, ani SADÄ BU MİLLETTÄ var. Bunnar hepsi GAGAUZLARDA da var.

Belliki bunnarı hepsini Tatarstana yoktu nicä götürmää hem göstermää. Ama onnarı ne becerdilär götürmää vardı mı nicä aslıdan GAGAUZLARIN OLANNARI göstermää? Vardı nicä! Ama, amanın aması var!!! Zerä orada, Tatarstanda GAGAUZ KULTURASI olan BULGAR hem MOLDOVAN oyunnarı hem türküleri, havaları hem rubaları gösterildi.

Ne Gagauzları Gagauz yapan BULGAR hem MOLDOVAN oyunnarı hem türküleri mi? BULGAR hem MOLDOVAN havaları mı? Osa BULGAR hem MOLDOVAN rubaları mı?

Herbir ahmak hem deli olmayan insan bunun cuvabını sizä söleyecek: Belliki diil!

E ozaman ne taş için bunnarı Tatarstanda GAGAUZ KULTURASI olarak gösterdilär? Ne taş için?

Cuvap belli. O cuvap, bekim, ilktän delicä hem fasıl cuvap, ama o belli: göstermää, ani gagauzların kulturası ölä FIKAARA, ölä CIBA, ani bulgar hem moldovan kulturası olmasa, gagauz kulturasından bişey kalmayacek. Bu da gagauz kulturasını HEPTÄN YOK ETMÄK bir yol. Bu yolu mu Gagauziyanın büünkü öndercileri hem kultura için cuvap edenneri ayırdılar?

Peydalanêr soruşlar: Tatarstanda ne günneri geçti – Gagauz mu? Bulgar mı? Moldovan mı? Bu soruşlar bekim hiç peydalanmayaceydı da herliim GRT (Gagauziya Radio hem Televideniyası) göstermäydi o konţerti, ani Gagauziya kolektivları gösterdilär Tatarstanın baş kasabasında Kazanda da biz görmäydik neleri GAGAUZ KULTURASI olarak oradakı siiredicilerä gösterdilär.

Belli ki, bu iş için lääzım esap verilsin. Hem esabı diil lääzım brakmaa boşta, esabı lääzım kabaatlılardan sormaa. Kabaatlılar da belli: Gagauziyada kultura işleri için GAGAUZ HALKIN terindän zarpta kabledennär hem cuvapcılar. Bu esabı da Gagauziya Halk Topluşun deputatları lääzım sorsunnar. Onnar uş halkın temsilcileri, ye! Osa onnar da mı GAGAUZ KULTURASINI YOK ETMÄK işin içindä?

Akademik Todur ZANET,
Gagauz Milli Gimnanın avtoru

BİR CUVAP YAZIN