Rustam_MİNNİHANOV_Gagauziyada (2)

06.11.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 569 KERÄ BAKILMIŞ

Tatarstanın Prezidentı Rustam MİNNİHANOV Gagauziyada bulundu

2018-ci yılın Kasımın (noyabri) 3-dä, IV-cü Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2018” forumun birinci günündä Rusiya Federațiyasının Tatarstan Respublikasının Prezidentı Rustam MİNNİHANOV Gagauziyaya ofițial bir vizit yaptı. Tatarstandan büük musaafiri Gagauziya tuz-ekmeklän hem şenniklän karşladı.
Rustam_MİNNİHANOV_Gagauziyada (3)

Vizit zamanında Canabisi buluştu Gagauziya öndercilerinnän, Gagauziya Halk Topluşun deputatlarınnan hem İspolkom azalarınnan. Bu buluşmadan sora Rustam MİNNİHANOV, Gagauziya Başkanınnan bilä, presaya ortak açıklama yaptılar.

IV-cü Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2018” forumunda pay alıp, Tatarstanın Prezidentı imzaladı Gagauziya Başkanınnan “2019-2021 yıllarında Gagauziya İspolkomun hem Tatarstan Respublikasının arasında alış-veriş hem ekonomika hem da bilim-tehnika hem kultura işbirlii uurlarında annaşmaların ömürä geçirmäk sıraların plannarı” protokolunu.

Nedän sora, Türkiye tarafından enidän yapılan Komrat Gençlik Merkezinnän tanışıp, Rustam MİNNİHANOV baaşladı Gagauziyaya 212 kompyuter hem 2000 tonometr.

Not. 2016-cı yılın Ceviz ayın (sentäbri) 16-da Tatarstan Gagauziyanın muzıka kolektivlarına muzıka instrumentları hem ses aparaturası baaşladı (bak: http://anasozu.com/tatarstandan-gagauziyaya-muzika-instrumentlari-baaslandi/).

BİR CUVAP YAZIN