camil_çiçek 3

08.05.2014, tarafından yazılı , POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1503 KERÄ BAKILMIŞ

TBMM başkanı Cemil ÇİÇEK Komrata geldi

Hederlez ayın 8-9 günnerindä Moldovada ofiţial vizitlan bulunêr Türkiye Büük Milli Meclisı (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEK.

Vizitin ilk günündä sayın Cemil ÇİÇEK Moldova Parlamentın spikerınnan İgor KORMANnan buluştu. Üülendän sora da Cemil ÇİÇEK hem İgor KORMAN Gagauziyaya geldilär.

Gagauziyada Canabilerini Başkannık binasının önündä tüz-ekmeklän karşladılar Gagauziya Başkanı Mihail FORMUZAL hem Gagauziya Halk Topluşu başı Dimitriy KONSTANTİNOV hem da Gagauziyanın uşakları. Nedän sora büük musaafirlerä kısa bir konţert gösterildi.

Komratta TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK hem Moldova Parlamentın spikerı İgor KORMAN Gagauziya Başkanınnan, GHT Başınnan, İspolkom hem GHT deputatlarınnan buluştular. Ayırı bir buluşmak Komrat primarı Nikolay DUDOGLUylan, Komrat sovetniklerinnän hem GRT Predsedatelinnän Anna HARLAMENKOylan oldu.

Cemil ÇİÇEK hem İgor KORMAN Komrat Devlet Universitetın studentlarına ortak bir lekţiya okudular.

Hep o günü iki parlament Başkannarı Komratta Moldovada ilk olan Parlamentın erli hebercilik ofisın açılmasında pay aldılar.

Vizit programasının buluşmalarında pay aldı Moldovada Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL.

Anaktar sözlär : , ,

BİR CUVAP YAZIN