leankaylan1

09.05.2014, tarafından yazılı , POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1658 KERÄ BAKILMIŞ

TBMM başkanı Cemil ÇİÇEK Moldova prezidentınnan hem premyer-ministrusunnan buluştu

Hederlez ayın 8-9 günnerindä Moldovada ofiţial vizitlan bulundu Türkiye Büük Milli Meclisı (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEK.

Vizit zamanında, Hederlez ayın 8-dä, Canabisi buluştu Moldova Parlamentın spikerınnan İgor KORMANnan hem bir vizit Gagauziyaya yaptı.

Ayrıca sayın Cemil ÇİÇEK buluştu Moldova prezidentınnan Nikolae TİMOFTİylän.

Prezidentlan

Hederlez ayın 9-dä TBMM başkanı Cemil ÇİÇEK buluştu Moldovada yaşayan Türkiye vatandaşlarınnan hem işadamnarınnan.

Bundan kaarä TBMM başkanı buluştu Moldova premyer-ministrusunnan İurie LEANKAylan.

Hep o günü Moldovada Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL hem onun eşi Banu KARTAL TBMM başkanı Cemil ÇİÇEKä hem Türkiye delegaţiyasına imek verdilär. İmektä pay aldılar Modova parlamentın deputatları Aleksandr STOYANOGLU hem İrina VLAH.

Anaktar sözlär :

BİR CUVAP YAZIN